KieletRanska

Ranskan kielen jatkokurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 9.9.–16.12.2021 torstaisin klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Moodle-ja  Zoom-alustoja. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

FM Julien Souilliez

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ranskan kielen alkeiskurssit I ja II suorittaneille tai muulla tavoin vastaavat tiedot hankkineille (n. 100-120 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A1-A2.

Tavoitteet

Taitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Ranskan kielen jatkokurssin I suoritettuaan opiskelija

  • - selviytyy ranskan kielellä arkielämän tilanteissa (osaa mm. kysyä ja ottaa selvää asioista, kertoa itsestään ja työstään sekä neuvoa muita)
  • - pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti oman alansa työympäristössä
  • - osaa tehdä vertailuja ja oletuksia ranskan kielellä
  • - osaa kuvailla erilaisia arkielämään liittyviä tapahtumia
  • - osaa kertoa itseään koskevista tulevaisuuden suunnitelmista ja omasta elämästään
  • - osaa vastavuoroisesti ottaa selvää toisten ihmisten suunnitelmista ja elämästä

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja luentomonisteiden avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia käännös- ja rakenneharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssin opetuskielet ovat ranska, englanti ja suomi.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä).  Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjalliset tehtävät sekä suullinen esitelmä.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 2 (ISBN 978-951-1-31670-1), kappaleet 1–4

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Ranskan kielen jatkokurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Ranska III.

Jatkokurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Ranskan kielen jatkokurssi II, joka alkaa tammikuussa.

 Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.9.2021 - 16.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

18.7.2021

Ilmoittautuminen päättyy

8.9.2021

Kurssimaksu

145€