Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Tämä kurssi on päättynyt

Hoitamattoman trauman seuraukset vaikuttavat kielteisesti lasten ja nuorten elämään myös seuraavassa sukupolvessa. Sillä on laaja-alaiset vaikutukset mm. koulusuoriutumiseen ja kognitiivisiin kykyihin. Traumatisoituminen saattaa altistaa esimerkiksi psyykkiselle oireilulle, jatkuvalle kiusaamiselle, kouluakäymättömyydelle ja syrjäytymiselle. Traumatisoituminen kaventaa uskallusta ja laajemmin elämisen laatua. Tunnistamisen taidot ja interventiot voivat vähentää kielteisiä seurauksia.

Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa -koulutuskokonaisuus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville aikuisille tietoa ja työvälineitä lasten moninaisten taustojen ymmärtämiseen ja taustasta johtuvien erilaisten haasteiden, myös traumaattisten kokemusten kohtaamiseen. Ammattilaisten osaamisen vahvistamisella pyritään lisäämään traumataustaisten lasten ja nuorten tukea kaikissa heidän toimintaympäristöissään. Tavoitteena on yhtäältä syventää osallistujien taitoja näiden lasten ja nuorten vaikuttavaan ja toivoa luovaan kohtaamiseen, toisaalta vahvistaa ammattilaisten rohkeutta elää näiden haavoitettujen lasten rinnalla.

 
Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen. Koulutuksen järjestäjinä toimivat Tampereen kesäyliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.
 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle. Tavoitteena on antaa valmiuksia lasten ja nuorten moninaisten taustojen ymmärtämiseen ja taustasta johtuvien erilaisten haasteiden, myös traumaattisten kokemusten kohtaamiseen.


Toteutus

 

Koulutus toteutetaan viitenä koulutusmoduulina, joista jokaiseen sisältyy etänä toteutettava luentoalustus Zoom-alustalla sekä luentoa syventävä pienryhmätyöskentely. Pienryhmätyöskentelyn ensisijainen toteutustapa on lähitoteutus Tampereella. Koronatilanne ja viranomaisohjeistus huomioiden koulutus toteutetaan tarvittaessa kokonaan etänä.


Ilmoittautuminen

Koulutuskokonaisuuteen otetaan 45 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen opintoihin avataan maanantaina 16.8.2021. klo 9:00. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella "Lue lisää / Ilmoittaudu" -painikkeen kautta.


HUOM! Tässä ilmoittaudut Tampereella lähiopetuksena toteutettavaan kokonaisuuteen, joka koostuu viidestä moduulista. Voit myös seurata verkossa pelkät asiantuntijaluento-osuudet (klo 9.00-11.30). Silloin sinun tulee ilmoittautua jokaiseen haluamaasi luentoon erikseen.
 

Aikataulu ja koulutusmoduulit 

1. Moduuli: Ihana lapsi / to 30.9.2021 klo 9.00-15.00
- Aivojen kehitys ja herkkyyskaudet
- Varhainen kiintymyssuhde
- Traumatisoituminen kiintymyssuhteessa

Luennoitsijana Mia Tapiola. Iltapäivän pienryhmätyöskentelyn vetävät Mari Luosa, Riina Niutanen, Tiina Heikkinen ja Anna-Mari Laulumaa.


ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ.
 

2. Moduuli: Oppiva lapsi / ke 10.11.2021 klo 9.00-15.00
- Neuropsykiatriset häiriötilat
- Nepsy-haasteet
- Traumataustan jättämät aukot oppimisessa ja kehityksessä

Luennoitsijana Elina Kontu. Iltapäivän pienryhmätyöskentelyn vetävät Mari Luosa, Riina Niutanen, Tiina Heikkinen ja Anna-Mari Laulumaa.

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ.


3. Moduuli: Kohtaamisen voima / to 20.1.2022 klo 9.00-15.00
Vuorovaikutus ja kohtaaminen tukitoimina
- Miten voit aistia jotain, jota ei sanota?
- Koulukiusaaminen ilmiönä
- Maahanmuuttajataustaiset lapset ja heidän kokemuksensa
- Aikuisen kokemusmaailman rajallisuus
- Aikuisen omat tunnekokemukset vuorovaikutustilanteissa
- Aikuisille ymmärrystä siitä, mikä toiminta on seurausta jo tapahtuneesta
- Kotona tapahtuneet asiat / koulussa tapahtuneet asiat

Kieli
- Miten lapsi voi ilmaista kokemuksiaan, jos kieltä ei ole?
- Saako aikuinen kiinni lapsen viesteistä, joita lapsi lähettää niillä keinoilla, joita hänellä on?

Luennoitsijoina Mia Tapiola ja Elina Kontu. Iltapäivän pienryhmätyöskentelyn vetävät Mari Luosa, Riina Niutanen, Tiina Heikkinen ja Anna-Mari Laulumaa.

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ.


4. Moduuli: Psyykkinen häiriö vai trauma? / to 17.3.2022 klo 9.00-15.00
- Onko psyykkisessä oireilussa kyse traumatisoitumisesta vai jostain muusta?
- Liittyvätkö psyykkinen oireilu ja traumatisoituminen yhteen vai ovatko ne erillisiä kokonaisuuksia?
- Miten näitä voi erottaa toisistaan - vai voiko?

Luennoitsijana Mia Tapiola. Iltapäivän pienryhmätyöskentelyn vetävät Mari Luosa, Riina Niutanen, Tiina Heikkinen ja Anna-Mari Laulumaa.

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ.


5. Moduuli: Jokainen trauma on yksilöllinen tarina / ke 27.4.2022 klo 9.00-15.00
- Perheväkivalta
- Päihteet
- Mielenterveysongelmainen huoltaja
- Hyväksikäytetyt lapset
- Sijoitetut lapset

Luennoitsijoina Elina Kontu ja Mia Tapiola. Iltapäivän pienryhmätyöskentelyn vetävät Mari Luosa, Riina Niutanen, Tiina Heikkinen ja Anna-Mari Laulumaa.

ILMOITTAUDU PELKKÄÄN LUENTO-OSUUTEEN TÄÄLTÄ.


Kouluttajat

Mia Tapiola
lastenpsykiarian erikoislääkäri, lasten psykoterapeutti

Elina Kontu
psykologian professori (alana kehitysvammapsykologia ja autismikirjo), musiikki- ja psykoterapeutti, varhaiserityiskasvatuksen dosentti, Tampereen yliopisto

Anna-Mari Laulumaa
kouluttaja, psykodraamaohjaaja, työnohjaaja

Mari Luosa
ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Riina Niutanen
ohjaava opettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisluokanopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Tiina Heikkinen
ohjaava opettaja, erityisluokanopettaja, työnohjaaja, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri 

 

Hinta

Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Osallistuja vastaa mahdollisista matka- ja majoituskuluista.

 

Lisätiedot

projektipäällikkö Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 443 3878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi


Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

30.9.2021 - 27.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

16.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

9.11.2021

Kurssimaksu

0€