Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (25 op)

Laajuus (op)

25 op

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Opinnot siirtyneet keväälle 2022 (tarkempi aikataulu päivitetään lähiaikoina)

Kohderyhmä

Miten suomen kieltä opitaan ja opetetaan? Kehitä tietoja ja taitoja, joita tarvitset työskennellessäsi monikielisten oppijoiden kanssa.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnoissa perehdytään  sisältöihin, joita suomen kielen opettaja työssään tarvitsee. Näitä ovat suomen kieli käytön, merkityksen ja muodon sekä toisen kielen oppimisen näkökulmasta sekä kielen oppimisprosessi erilaisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissa tarkastellaan myös suomen kielen ja sen oppimisen yhteiskunnallisia ja ideologisia sidoksia.

Huomioithan, että S2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Lisätietoja kelpoisuusvaatimuksista löydät Suomenopettajan ry:n sivuilta.

Tavoitteet

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • - tuntee suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppimisen ja -opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita sekä alan koulutuspoliittista asemaa
  • - tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy analysoimaan suomen kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa myös oppimisen näkökulmasta
  • - ymmärtää kielen merkityksen identiteetin rakentamisessa ja monikielistyvissä yhteisöissä
  • - tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja suuntaukset
  • - tuntee kielitietoisen opetuksen periaatteita 
  • - näkee kielen ja kielenkäytön tutkimuksen kohteena ja ymmärtää tutkimustiedon merkityksen oppimisen, opettamisen ja kieliasiantuntijuuden näkökulmasta.

Suoritustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opiskelutapoina ovat mm. luennot, oppimistehtävät ja harjoitukset. Opinnoissa painottuu opiskelijan itsenäinen työskentely. 

Opinnoissa on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö. Tarkemmat ohjeet Moodleen kirjautumisesta saat opintokirjeessä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 550 €. Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. 

Jos osallistumismaksun maksaa työnantaja tai muu taho, täytä maksajan tiedot Yrityslaskutus-kohtaan. Kesäyliopisto laskuttaa maksun opintojen käynnistyttyä.

Jos osallistumismaksu tulee jakaa kahdelle eri maksajalle (esim. osallistuja itse ja työnantaja), ota yhteyttä kesäyliopistoon mielellään ennen ilmoittautumista. Laskutuslisä 5 euroa/lasku.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Opintojaksojen hinta on 145 €. Yksittäisen opintojakson osallistumismaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Opintojen ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijoille lähetetään ohjeet Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston sähköistä ilmoittautumista varten. 

Lisätiedot

Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Useita kouluttajia

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.1.2022 - 31.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy

6.9.2021

Kurssimaksu

550€