Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot (25 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Opintojakso siirtyy lukuvuodelle 2022 (tarkemmat tiedot päivitetään lähiaikoina)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan tutkimuksen pääsuuntauksia ja keskeisiä kysymyksiä
- ymmärtää erilaisten kielenoppimiskäsitysten vaikutuksen opetukseen ja oppimiseen
- tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta
- ymmärtää oppijoiden ja kielenkäyttö- ja oppimisympäristöjen moninaisuuden
- tuntee kielikoulutuspolitiikan periaatteita ja ajankohtaista keskustelua suomi toisena kielenä -alan ja monikielisten oppijoiden näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan toisen ja vieraan kielen oppimisen tutkimuksen pääsuuntauksiin ja keskeisiin kysymyksiin sekä pohditaan näiden vaikutusta opetukseen ja oppimiseen. Lisäksi jaksolla käsitellään suomen kieltä toisen kielen oppimisen kohteena.

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja tekemällä oppimistehtävä.

Lähiopetus järjestetään perjantai-iltana ja lauantaipäivänä, ja siihen osallistuminen edellyttää sinulta osallistumista opetukseen verkon kautta.

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä.  Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Oppimistehtävän palautuspäivä ilmoitetaan viimeistään opintojen alkaessa.

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

I Näkökulmia kielenoppimiseen ja -opettamiseen:

Dufva, Hannele, Aro, Mari, Suni, Minna & Salo, Olli-Pekka 2011: Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. – E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari ja M. Skog-Södersved (toim.),  AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (3), s. 22–34.  Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).

Dufva, Hannele, Suni, Minna, Aro, Mari & Salo, Olli-Pekka  2011: Languages as objects of learning: language learning as a case of multilingualism. Apples. Journal of Applied Language Studies 5, 1, s. 109–124. Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).

Dufva, Hannele 2019: Kielten oppimisen tutkimuksesta. Käänteitä ja virtauksia. – M. Hamunen, T. Nieminen, T. Kelomäki & H. Dufva. Käänteitä ja käsitteitä  – Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun, s. 61–86. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Honko, Mari & Mustonen, Sanna (toim.) 2018: Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen, s. 18–31 (luku 1 Kielistä kielitaitoon), 88–93 (luku 2, alaluku Vaikeuden ja helppouden suhteellisuus), 118–141 (luku 3 Monikielisyyttä tukeva pedagogiikka). Helsinki: Finn Lectura.

Larsen-Freeman, Diane 2007. Reflecting on the Cognitive-Social Debate in Second Language Acquisition. The Modern Language Journal, 91, Focus Issue (2007) s. 773–787. Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).


II Näkökulmia opetuksen järjestämiseen ja kielikoulutuspolitiikkaan:

Kyckling, E., Vaarala, H., Ennser-Kananen, J., Saarinen, T. & Suur-Askola, L.-M. 2019: Kielikoulutuksen saavutettavuus eurooppalaisessa perusopetuksessa: pääsyn, mahdollistumisen ja arvon näkökulmia. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).

Saarinen, Taina, Kauppinen, Merja & Kangasvieri, Teija 2019: Kielikäsitykset ja oppimiskäsitykset koulutuspolitiikkaa linjaamassa.  – T. Saarinen, P. Nuolijärvi, S. Pöyhönen, & T. Kangasvieri (toim.), Kieli, koulutus, politiikka: monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja, s. 121–148.Tampere: Vastapaino.

Saarinen, Taina & Ihalainen, Pasi 2020: Suomen kielikoulutuspoliitiikka menneisyyden, nykyisyyden ja vähän tulevaisuudenkin valossa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(2). Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).

Tainio, Liisa, Kallioniemi, Arto, Hotulainen, Risto, Ahlholm, Maria, Ahtiainen, Raisa; Asikainen, Mikko; Avelin, Lotta; Grym, Iina; Ikkala, Jussi; Laine, Marja, Lankinen, Ninni, Lehtola, Katju, Lindgren, Esko, Rämä, Irene, Sarkkinen, Tuomas, Tamm, Marja, Tuovila, Emilia & Virkkala, Niklas 2019: Koulujen monet kielet ja uskonnot. Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla verkossa (linkki Moodlessa).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Nina Reiman

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

29.10.2021 - 31.7.2022

Ilmoittautuminen alkaa

4.7.2021

Ilmoittautuminen päättyy

15.10.2021

Kurssimaksu

145€