Avoin yliopisto-opetusViestintä

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Miten tulkita kriisitilannetta, jotta osaat johtaa ja viestiä tehokkaasti uudessa sosiaalisen median ajassa ja digitaalisessa viestintäympäristössä?

Kriisiviestintätilanne sisältää aina yllätyksen. Some-kohu uhkaa järjestön tai yrityksen mainetta, jolloin johtaja tai johtoryhmä kohtaa tilanteen, jossa julkinen anteeksipyyntö on tarpeen. Lukuisissa ammateissa viestitään riskeistä, ja silloin tarvitaan riskiviestinnän osaamista. Kunnassa voi tapahtua onnettomuus, jossa suuri määrä ihmisiä odottaa tiedontarpeisiinsa vastaamista. Erilaiset poikkeukselliset tilanteet ovat nostaneet kaikenlaisten organisaatioiden tarvetta valmistautua kriiseihin, harjoitella kriisiviestinnän ja -johtamisen taitoja sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän olosuhteissa. Lopulta kriisi- ja riskiviestinnän taidot ratkaisevat, miten luottamus organisaatiota kohtaan palautuu.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Viestintä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Valtiotieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Ennakkotehtävä 12.–19.1.2022

Opetus perjantaina 21.1.2022 klo 16.30–20.00 ja lauantaina 22.1.2022 klo 9.30–15.00 

Opetus toteutetaan verkossa. Opetuksessa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Zoom-kokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera

Verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä 24.1.–6.2.2022 (viikot 4 ja 5) 

Tavoite

Kriisiviestintä ja -johtaminen -opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista.

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisten kriisien viestintään ja johtamiseen organisaatiotutkimuksen, kansainvälisten tapausten ja tutkimuskirjallisuuden valossa sekä käytännön analyysitöiden avulla.

Suoritustapa

Ennakkotehtävä + luennot 10 oppituntia (à 45 min.) + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus

Ennakkotehtävä: 3 sivun essee. Moodle avautuu 12.1.2022., jolloin ennakkotehtävä julkaistaan. Tehtävän palautus Moodleen 19.1. mennessä.

Ennakkotehtävän aihe on jokin ajankohtainen kriisitapahtuma. Ohjeet sitä varten löytyvät Moodle-alustalta Ennakkotehtävä-kohdasta. Huom. kurssin suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän laatimista.

Arviointi asteikolla 0-5

Huom! Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista yllä mainittuihin aikatauluihin ja ryhmätyön tekemistä. Etäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali

Hornmoen, H & Backholm K. (toim.) (2018) Social Media Use In Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Emerald. (saatavilla avoimesti verkossa)
Huhtala, H. & Hakala, S. (2009) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus. (e-aineistona HY:n kirjastossa)
Schwarz, A. Seeger, M.W & C. Auer (toim.) (2016) The Handbook of International Crisis Communication Research. Wiley. (valikoiden 3-4 alalukua) (e-aineistona HY:n kirjastossa)
Sellnow, T. L. & Seeger, M. W. (2013) Theorizing crisis communication. Wiley-Blackwell. (e-aineistona HY:n kirjastossa)

sekä ajankohtaisia kriisiviestinnän ja -johtamisen tutkimuksen artikkeleita (ilmoitetaan myöhemmin).

Helsingin yliopiston kirjaston e-aineistoja pystyy käyttämään yliopiston käyttäjätunnuksilla, jotka opintojaksolle osallistuvat saavat rekisteröidyttyään opiskelijaksi. Ohjeet rekisteröitymiseen lähetetään ilmoittautuneille opintokirjeen mukana n. viikkoa ennen Moodle-alueen avautumista.

Kuulustelut

Kotitentti

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 18.2. klo 09.00, palautus viimeistään su 20.2. klo 23:55
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 1.4. klo 09.00, palautus viimeistään su 3.4. klo 23.55

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 215 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 165 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.
 

Kurssista sanottua:
"Erittäin hyvä koulutus ja asiantunteva opettaja."
"Erittäin hyvin kohdeyleisö huomioitu sisällössä. Kouluttaja tuntee kentän hyvin ja osasi kysymysten mukaan sopeuttaa sisältöä. Suosittelen kaikille johtajille!"
"Hienosti rakennettu kurssi, onneksi löysin sen."

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

VTT, KTM Maarit Pedak, viestinnän tutkija, konsultti ja kouluttaja Helsingin yliopistosta

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.1.2022 - 3.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

5.7.2021

Ilmoittautuminen päättyy

12.1.2022

Kurssimaksu

215€