Avoin yliopisto-opetusTaidehistoria

Esihistoria, antiikin ja keskiajan taide - UYLE0343 (4 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Taidehistorian perusopinnot (25 op)

Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto

Lapin yliopisto

Ajankohta

Opetus järjestetään lähiopetuksena.

La 12.3.2022 klo 10–14.30

Su 13.3.2022 klo 10–14.30

La 9.4.2022 klo 10–14.30

Su 10.4.2022 klo 10–14.30

Opetuspaikka

Tampere

Opettaja

FM Minna Polus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa länsimaisen taiteen varhaisvaiheen taidetta ja arkkitehtuuria
- arvioida ja analysoida keskeisiä kehityspiirteitä suhteessa ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja uskonnollis-aatteelliseen viitekehykseen
- tarkastella keskeisiä kehityspiirteitä ja ilmiöitä Suomen esihistorian ja keskiajan taiteessa 

Sisältö

Perustiedot länsimaisen taiteen varhaisvaiheista, keskeisistä kehitysilmiöistä ja niiden ilmenemisestä Suomen taiteessa.

Suoritustapa

Opetus jakaantuu kontaktiopetukseen (3 op) kirjallisuusosaan (1 op). Luennot, opetuskeskustelut, ryhmätyöt yht. 24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 84 h

Vaadittavat suoritukset: Ilmoitetaan luentojen yhteydessä

Arviointi

1–5 / uusittava

Kirjallisuus

Milicua (1996) Maailmantaiteen kirjasto: Varhainen taide s. 10–110 (1 op), s. 114–254 (1 op); Kreikan ja Rooman taide s. 62–225 (1 op), s. 260–386 (1 op) 

Sarajas-Korte, Salme (1987) Ars Suomen taide, osa 1: s. 29–115 (1op), s. 116–179 (1 op), s. 184–267 (1 op)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 130 €. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 120 €. Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 10 € laskutetaan ennen opintojen alkamista. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Minna-Liisa Polus

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.3.2022 - 10.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

28.2.2022

Kurssimaksu

130€