KieletVenäjä

Venäjän kielen alkeiskurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 17.1.–9.5.2022 maanantaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 28.2. eikä pääsiäismaanantaina 18.4.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Venäjän kielen alkeiskurssi I on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet venäjän kieltä tai joilla on siitä vain vähäiset peruskoulutiedot. Opetus alkaa aakkosista.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Venäjän kielen alkeiskurssi I:n suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa kyrilliset kirjaimet ja osaa tuottaa suuren osan niistä ja venäjän kielen äänteistä
- osaa kielen perusrakenteet
- ymmärtää selkeää ja yksinkertaista puhetta, joka liittyy omaan arkipäivän elämään (tutustuminen, esittäytyminen, perhe, ammatti, kahvilassa käynti ym.)
- pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin
- osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita
- ymmärtää ja osaa tuottaa kieltä työelämän yleisimmissä asiointitilanteissa
- osaa kertoa yrityksiin/työpaikkaan liittyvää pääinformaatiota
- tiedostaa venäläisen puhekulttuurin perustavat piirteet
- tuntee kielialueen kulttuurieroja ja vuorovaikutustapoja sekä pystyy ottamaan niitä huomioon omassa toiminnassaan

Sisältö

- ääntämis- ja intonaatioharjoituksia
- venäjän kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua
- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia
- puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä
- Internet: venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta; myös linkkejä aikakausi- ja sanomalehtiin sekä sanakirjoihin

Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan työelämän yleisimpien asiointitilanteiden kieltä ja kielen perusrakenteita sekä tutustaan työelämän tapakulttuuriin. Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmätöitä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää sekä arkielämässä että työelämässä. Tärkeänä pidetään viestintätaitojen kehittämistä: sekä puhe- että kuuntelutaitoa ja vieraan kielen puhumisen jännityksestä irti pääsemistä. 

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla 0–5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Uudistettu Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-1-33414-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 9.5.2022
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Venäjän kielen alkeet 3H00EM70 (5 op).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä 1.

Alkeiskurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Venäjä 2, joka järjestetään elokuussa 2022 tai Venäjän kielen alkeiskurssi II:lla, joka järjestetään lukuvuonna 2022–2023. 

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ina Jantunen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.1.2022 - 9.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

6.7.2021

Ilmoittautuminen päättyy

16.1.2022

Kurssimaksu

145€