KieletSuomi

Suomen kielen jatkokurssi 1

Aika

Verkkokurssi 15.9. - 15.12.2021 seuraavina päivinä:

15.9. keskiviikkona klo 15.15 - 16.45
20.9. - 14.10. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15.15 - 16.45
18.10. maanantaina klo 15.15 - 16.45
26.10. - 15.12 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 15.15 – 16.45

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Saat tarkemmat tiedot sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Suomen kielen jatkokurssi 1 sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet Suomen kielen alkeiskurssille 4 tai ovat eurooppalaisen viitekehyksen tasolla A2.2. Olet opiskellut kirjat Suomen mestari 1 ja Suomen mestari 2 tai sinulla on vastaavat taidot.

Kurssille osallistuvan tarvitsee osata seuraavat asiat:

Kurssi soveltuu eurooppalaisen viitekehyksen A2.2.-taitotason opiskelijalle. Selviät jokapäiväisistä puhetilanteista, osaat kertoa itsestäsi ja omasta elämästäsi, kuten vapaa-ajastasi, työstäsi ja henkilöhistoriastasi. Pystyt lukemaan jokapäiväistä työhön tai vapaa-aikaan liittyvää tekstiä, jos se ei vaadi syvempää kielen tuntemusta. Osaat kirjoittaa tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin.

Hallitset peruskieliopista mm. verbin aktiivin aikamuodot (preesens, imperfekti, perfekti). Osaat k-p-t -vaihtelun verbeissä ja nomineissa. Tunnet nominityypit ja perussanaston. Joka-relatiivipronomini ja verbin + -maan, -massa ja -masta-muodot ovat sinulle tuttuja.

Katso Suomen kielen kurssien suoritusjärjestys Opiskelijan oppaastamme!

Tavoitteet

Taitotaso B1.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)


Sisältö

Kurssi on jatkoa Suomen kielen alkeiskurssille 4. Kurssin tarkoituksena on saavuttaa sujuva peruskielitaito B1-tasolla ja vahvistaa osaamista erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Kurssi sopii esimerkiksi yleiseen kielitutkintoon (YKI-testi) valmistautumiseen.

Kurssin aluksi kertaamme edeltävän tason kielioppiasioista (esim. oppikirja Suomen mestari 2 tai vastaava). Kertaamme tarpeen mukaan esim. nominityypit, joka-relatiivipronominin, verbin pluskvamperfektin, genetiivin ja partitiivin monikon ja i-monikot sekä objektin sijavalinnan.

Uusina kielioppiasioina kurssilla käydään läpi mm. passiivin preesens, imperfekti ja perfekti, objektin sijat erilaisissa lausetyypeissä, adverbit ja konditionaali. Opettelemme myös erilaisia aikaan liittyviä rakenteita ja ilmaisuja.

Käsiteltäviä teemoja ovat mm. energian säästäminen ja ympäristönsuojelu, kulttuuri ja taide sekä historia ja yhteiskunta.

Suomen mestari 3 -kirja muodostaa kurssin rungon. Kurssilla käsitellään kirjan alkuosaa (kappaleet 1–4). Kurssin sisältöä ja teemoja harjoitellaan erilaisten tehtävien, tekstien, harjoitusten ja pelien avulla. Lisäksi keskustelemme suomeksi. Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia.

Kurssin opetuskieli on suomi, mutta käytämme apukielenä englantia aina tarpeen mukaan

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 52 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi  itsenäistä työskentelyä. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima  työmäärä on n. 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät ja loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin opetustunneista.

Oppimateriaali

Suomen mestari 3, Sonja Gehring ym. Finn Lectura, kappaleesta 1 alkaen.

Kirja ei sisälly kurssin hintaan. Kirjan voi hankkia paikallisista kirjakaupoista, tilata verkosta tai lainata kirjastosta.

Huom! Osta tai lainaa kirja ajoissa! Kirja tarvitaan jo 1. tunnilla.

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Suomen kielen jatkokurssi 2. Kurssi alkaa tammikuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Teemu Jokilaakso

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

15.9.2021 - 15.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

1.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

4.10.2021

Kurssimaksu

105€