KieletSuomi

Suomen kielen syventävä kurssi 1

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 16.9.–16.12.2021 torstaisin klo 17.00–20.15

Ei opetusta 21.10.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Tarkempia tietoja Zoomista ja Moodlesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet Suomen kielen jatkokurssille 2 tai joiden kielitaito on tasolla B2.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla). Tavoitetaitotaso kurssikokonaisuuden (syventävä kurssi 1 ja 2) jälkeen on B2.2–C1.

Olethan aikaisemmin opiskellut Suomen mestari -kirjat 1–3 tai sinulla on vastaavat tiedot.

Ennen  kurssin alkua ymmärrät melko hyvin erilaisia tekstityyppejä, esim.  lyhyitä uutistekstejä ja viestejä. Pystyt oman elämäsi kuvailun lisäksi keskustelemaan suomeksi myös yleisen tason aiheista, kuten kotimaan tai Suomen historiasta ja kulttuurista sekä osaat kertoa mielipiteesi. Lisäksi osaat perustella miksi ajattelet jollakin tavalla jostakin ajankohtaisesta kysymyksestä.

Kurssi sopii suomen kielen YKI-testiin (tasot 4–5) valmistautuville.

Katso Suomen kielen kurssien suoritusjärjestys Opiskelijan oppaastamme!

Tavoitteet

Taitotaso B2.1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Sisältö

Kurssilla  keskitymme erityisesti tekstien ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen. Harjoittelemme myös arkipäivän, työelämän ja yhteiskunnan asioista keskustelemista. Kurssilla opiskellaan lisää keskustelutaitoja, kuten mielipiteen ja asenteen ilmaisemista ja perustelemista sekä pyritään saamaan suomenkielinen keskustelu sujuvammaksi.

Kurssin aluksi kertaamme tarvittaessa edeltävän tason kielioppiasioita kuten verbin passiivimuodot, genetiivin ja partitiivin monikoiden muodostuksen ja käytön, i-monikot ja objektin sijavalinnan perusteet.

Kurssikirja  Suomen mestari 4 muodostaa kurssin rungon. Aloitamme opiskelun kappaleesta 1. Lisäksi kurssilla käsitellään erilaisia tekstejä ja  harjoitellaan sisältöjä tehtävien, keskusteluharjoitusten ja pelien  avulla. Kielen rakenteiden osaamista syvennämme perehtymällä mm. possesiivisuffikseihin ja harjoittelemalla partisiippien (pakkaava, pakattava, pakannut, pakattu, pakkaama) käyttöä. Samalla opimme uusia tapoja johtaa sanoja (esim. maalata, maalari, maalaava, maalattu, jne.).

Harjoitusten avulla kehitetään mm. median tekstien ymmärtämistä. Kurssin aikana laajennamme yhteiskunnallisen ja abstraktin sanaston hallintaa, jotta lukeminen, keskusteleminen ja kirjoittaminen yleisistä ja ajankohtaisista aiheista helpottuu.

Kurssin jälkeen osaat paremmin lukea mm. pitempiä sanomalehtitekstejä ja erilaisia tekstityyppejä. Osaat myös kirjoittaa melko pitkiä tekstejä sinua kiinnostavista  aiheista. Osaat väitellä ja perustella mielipiteesi paremmin ja  monipuolisemmin. Yhteiskunnallisen ja abstraktin sanaston hallinta on  kehittynyt. 

Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä  osa kurssia: asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua. Kurssin opetuskieli on suomi, mutta englantia voidaan tarvittaessa käyttää apukielenä.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 52 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät ja loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin lähiopetustunneista.

Oppimateriaali

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Taija Udd: Suomen mestari 4, kappaleet 1–4
Suositeltu lisämateriaali: sanakirja.

Kirja ei sisälly kurssin hintaan. Kirjan voi hankkia paikallisista kirjakaupoista, tilata verkosta tai lainata kirjastosta.

Huom! Kirja tarvitaan jo 1. tunnilla!

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Suomen kielen syventävä kurssi 2. Kurssi alkaa tammikuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tiina Autio

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

16.9.2021 - 16.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

1.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

20.9.2021

Kurssimaksu

105€