KieletSuomi

Suomen kielen alkeiskurssi 2

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 13.9.  - 20.12.2021 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17 - 18.30

Ei opetusta 18.10., 20.10. ja 6.12.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, internet-yhteyden, mikrofonin sekä (mielellään) kameran.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet Suomen kielen alkeiskurssille 1 tai ovat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon tasolla A1.2

Olet opiskellut Suomen mestari 1 -kirjan alkuosan (noin kappaleeseen 5 saakka) tai sinulla on vastaavat taidot.

Tavoitteet

Tavoitetaso A1.3 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- kertoa omasta elämästään ja lähiympäristöstään
- keskustella sijainnista
- matkailuun liittyvää sanastoa
- keskustella ruuasta ja juomasta
- työhön ja ammatteihin liittyvää sanastoa

Sisältö

Osallistujat jatkavat suomen opiskelua tasolla A1. Kurssin tavoitteena on syventää aiemmin opittua ja edetä seuraavalle kielitasolle. Kurssin jälkeen opiskelijat pärjäävät yksinkertaisissa, jokapäiväisissä tilanteissa ja pystyvät puhumaan itsestään yksinkertaisia ilmaisuja käyttäen. Tunneilla työskennellään yksin, parin kanssa ja ryhmissä.

Kurssikirja Suomen mestari 1 muodostaa kurssin rungon. Kurssikirjaa käsitellään noin kappaleesta 5 eteenpäin. Asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua. Kurssin opetuskielet ovat englanti ja suomi.

Katso suomen kielen kurssien etenemisjärjestys Opiskelijan oppaastamme.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 52 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen  osallistuminen opetukseen, kotitehtävät ja loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin lähiopetustunneista.

Oppimateriaali

Kurssikirja Suomen mestari 1, Sonja Gehring & Sanni Heinzmann, Finn Lectura, uudistettu painos, kappaleesta 5 alkaen.

Kirja ei sisälly kurssin hintaan. Kirjan voi hankkia paikallisista kirjakaupoista, tilata verkosta tai lainata kirjastosta.

Huom! Osta tai lainaa kirja ennen kurssin alkua! Jokainen osallistuja tarvitsee oman kirjan.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Kukka-Maaria Noorzadeh

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.9.2021 - 20.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

1.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

17.9.2021

Kurssimaksu

105€