KieletSuomi

Suomen kielen alkeiskurssi 4

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 14.9.–14.12.2021 tiistaisin klo 17.00–20.15

Ei opetusta 19.10.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet suomen kielen alkeiskurssille 3 tai ovat eurooppalaisen viitekehyksen tasolla A2.1. Olet opiskellut Suomen mestari 1 -kirjan kokonaan, ja Suomen mestari 2 kirjasta kappaleet 1–4.

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2.2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Sisältö

Kurssi on jatkoa Suomen kielen alkeiskurssille 3, ja sen tavoitteena on vahvistaa taitotasoa A2. 

Kurssin rungon muodostaa kurssikirja Suomen mestari 2. Kurssilla käsitellään kirjan jälkimmäistä puoliskoa (kappaleesta 5 eteenpäin).  Kurssin sisältöjä harjoitellaan erilaisten tehtävien, tekstien ja harjoitusten avulla. Kurssilla harjoitellaan paljon suullista kielitaitoa: puhumista, asioimista ja myös suomen puhekieltä.

Kielioppia: objektin sijat yksikössä ja monikossa, aikamuodot (imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti), i-monikot, possessiivisuffiksit sekä adjektiivien vertailumuodot.

Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia. Kurssin opetuskielet ovat suomi ja englanti.

Oppimateriaali

Suomen mestari 2. Sonja Gehring ja Sanni Heinzmann, Finn Lectura, kappaleesta 5 alkaen.

Kirja ei sisälly kurssin hintaan. Kirjan voi hankkia paikallisista kirjakaupoista, tilata verkosta tai lainata kirjastosta. 

Huom! Kirja tarvitaan jo 1. tunnilla. Jokainen osallistuja tarvitsee oman kirjan.

LIsäksi voidaan käyttää opettajan tuomaa materiaalia. 

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 52 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi  itsenäistä työskentelyä. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima  työmäärä on n. 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin  suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen  osallistuminen opetukseen, kotitehtävät ja loppukoe, joka arvioidaan  asteikolla 1–5.

Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin opetustunneista.

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Suomen kielen jatkokurssi 1.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Kukka-Maaria Noorzadeh

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.9.2021 - 14.12.2021

Ilmoittautuminen alkaa

22.7.2021

Ilmoittautuminen päättyy

13.9.2021

Kurssimaksu

105€