Kohtaamisen voima

Verkkoluento on osa Opetushallituksen rahoittamaa Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa -koulutuskokonaisuutta, jonka toteuttavat yhdessä Tampereen kesäyliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Aika

Torstaina 20.1.2022 klo 9.00-11.30


Paikka

Verkkoluento ZOOM-alustalla. Linkki lähetetään sähköpostitse ennen tilaisuuden alkua.


Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle. Tavoitteena on antaa valmiuksia lasten ja nuorten moninaisten taustojen ymmärtämiseen ja taustasta johtuvien erilaisten haasteiden, myös traumaattisten kokemusten kohtaamiseen.


Sisältö

Vuorovaikutus ja kohtaaminen
- Miten voit aistia jotain, jota ei sanota?
- Koulukiusaaminen ilmiönä
- Maahanmuuttajataustaiset lapset ja heidän kokemuksensa
- Aikuisen kokemusmaailman rajallisuus
- Aikuisen omat tunnekokemukset vuorovaikutustilanteissa
- Aikuisille ymmärrystä siitä, mikä toiminta on seurausta jo tapahtuneesta
- Kotona tapahtuneet asiat / koulussa tapahtuneet asiat

Kieli
- Miten lapsi voi ilmaista kokemuksiaan, jos kieltä ei ole?
- Saako aikuinen kiinni lapsen viesteistä, joita lapsi lähettää niillä keinoilla, joita hänellä on?

Luennoitsijoina Mia Tapiola, lastenpsykiarian erikoislääkäri, lasten psykoterapeutti ja Elina Kontu, psykologian professori (alana kehitysvammapsykologia ja autismikirjo), musiikki- ja psykoterapeutti, varhaiserityiskasvatuksen dosentti, Tampereen yliopisto


Hinta

Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. 


Lisätiedot

projektipäällikkö Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 443 3878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

20.1.2022 - 20.1.2022

Ilmoittautuminen alkaa

24.8.2021

Ilmoittautuminen päättyy

14.1.2022

Kurssimaksu

0€

Ilmoittaudu