Avoin yliopisto-opetusTulevaisuudentutkimus

Tulevaisuusohjaus (5 op) - FUTS3505

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op

Aikataulu


  • 26.10. opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla (Zoom) klo 16.30-19.15
  • 5.11.  lähipäivä Turussa (työpaja) tai etävaihtoehto klo 10.00-16.00
  • 9.11. opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla (Zoom) klo 16.30-19.15
  • 19.11. verkkotyöpajapäivä klo 10.00-16.00
  • vko 47: verkkojakso
  • 30.11. opintoryhmätapaaminen tuutorin johdolla (Zoom) klo 16.30-19.15
  • vko 49-50: raportin ja tehtävien palautus (20.12. mennessä)

Opetuspaikka

Opinnot järjestetään verkkovälitteisesti Zoom-alustalla ja Moodle-alustalla. 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja -menetelmiin sekä tulevaisuusohjauksen teoreettisiin ja pedagogisiin taustoihin. Lisäksi perehdytään ennakointitutkimuksiin oppimisesta, osaamistarpeista ja työelämän murroksesta sekä arvioidaan näiden vaikutuksia ohjaukseen.

Tavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja:

  • kykenee hahmottamaan yhteiskunnallisten muutosvoimien merkitystä työelämän muutoksessa
  • ymmärtää tulevaisuuskuvien ja skenaarioajattelun roolin tulevaisuusohjauksessa
  • tietää mikä on tulevaisuusohjauksen teoreettinen tausta ja miten se vaikuttaa käytännön ohjaustyöhön

Suoritustapa

Kontaktiopetus 21 t (verkossa), ryhmätehtävä, verkkotyöskentely oppimisympäristössä (Moodle), itsenäinen perehtyminen aiheeseen ja tehtävät. Tehtävien suorittaminen Moodlessa, osallistuminen verkkokeskusteluun, osallistuminen kontaktiopetukseen ja jälkitehtävä.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

 

Opettaja

Maili Marjamaa, Tero Villman

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

26.10.2021 - 30.11.2021

Kurssimaksu

0€