Avoin yliopisto-opetusTulevaisuudentutkimus

Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä (5 op) - FUTS3506

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op

Aikataulu

  • 11.1.2022opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla klo 16.30-19.15 
  • 18.1.2022 opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla klo 16.30-19.15 
  • 28.1.2022 lähipäivä (Future Camp) Turussa klo 10-16 (mahdollisuus korvata tehtävällä)
  • Vko 5: verkkojakso
  • 8.2.2022 opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla klo 16.30-19.15 
  • 15.2.2022 opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla klo 16.30-19.15 
  • Vko 8-9: tehtävien palautus (6.3. mennessä)Opetuspaikka

Opinnot järjestetään verkkovälitteisesti Zoom-alustalla ja Moodlessa. 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Tavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja

  • tietää tulevaisuusohjauksen menetelmien ja työkalujen keskeiset elementit ja näkökulmat
  • osaa valita eri ohjaustilanteisiin ja tarpeisiin sopivat työkalut ja osaa käyttää niitä omassa työssään
  • tietää luovuutta tukevista menetelmistä ja osaa hyödyntää niitä ohjattavien tulevaisuussuhteen vahvistamisessa - pystyy hahmottamaan osaamisen tunnistamisen ja osaamisidentiteetin vahvistamisen tapoja ja arvioimaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyvää keskustelua

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuusohjauksen menetelmiin ja työkaluihin mm. Future Camp - tulevaisuusleirillä. Menetelmiä harjoitellaan ja testataan omassa ohjauskokeilussa sekä kootaan henkilökohtainen ohjaussalkku. Lisäksi tutustutaan osaamisen tunnistamista ja osaamisidentiteetin kehittymistä tukeviin ohjauksen tapoihin.              

Suoritustapa

Kontaktiopetus yhteensä 14 t sekä verkkoluentoja, verkkotyöskentely oppimisympäristössä (Moodle), itsenäinen perehtyminen aiheeseen ja tehtävät. Arviointi asteikolla 0-5. 


Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. 

Opettaja

Maili Marjamaa, Tero Villman

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

11.1.2022 - 15.2.2022

Kurssimaksu

0€