Avoin yliopisto-opetusTulevaisuudentutkimus

Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut (5 op) - FUTS3507

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op

Aikataulu

  • 10.5. opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla klo 16.30-19.15 
  • 20.5. lähipäivä Turussa klo 10-16 (korvaaminen tehtävällä mahdollista)
  • 24.5.: opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla klo 16.30-19.15 
  • 2.6. : opintoryhmätapaaminen tuutorien johdolla klo 16.30-19.15 
  • Vko 23-25: tehtävien palautus (26.6. mennessä)

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu


Tavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja:

  • on kasvattanut tietämystään monenlaisista koulutus- ja uravalinnoista ja niihin ohjaamisesta
  • osaa hyödyntää henkilökohtaiseen päätöksentekoon ja koulutusvalintoihin liittyvää tietoa työssään
  • pystyy arvioimaan omaa ohjaustaan ja tekemään kuhunkin tilanteeseen sopivia ohjauseettisiä ratkaisuja
  • osaa integroida tulevaisuusnäkökulman osaksi ohjausotettaan ja käyttöteoriaansa

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vaihtoehtoisiin koulutus- ja urapolkuihin ja valintojen tekemiseen. Jaksolla tutustutaan yksilöllistä tulevaisuussuhdetta ja henkilökohtaista kasvua tukeviin menetelmiin. Jaksolla perehdytään myös perususkomuksien tunnistamiseen, normikriittiseen ajatteluun ja ohjauksen sudenkuoppiin.

Suoritustapa

Osallistuminen kontaktiopetukseen (11 t), harjoitusten suorittaminen oppimisympäristö Moodlessa sekä kehittämistehtävä (laajuus max. 10 sivua). Arviointi asteikolla 0-5


Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia

 

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

2.5.2022 - 2.6.2022

Kurssimaksu

0€