Avoin yliopisto-opetusAasia-opinnot

Historia ja muistamisen käytännöt Aasiassa: Mangan historia ja nykypäivä

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkokurssi 1.8.–31.8.2022 seuraavasti:

ma 1.8. klo 17.00-18.30
ke 3.8. klo 17.00-18.30
ma 8.8. klo 17.00-18.30
ke 10.8. klo 17.00-18.30
ti 16.8. klo 17.00-18.30
ke 17.8. klo 17.00-18.30
ti 23.8. klo 17.00-18.30
ke 24.8. klo 17.00-18.30
ti 30.8. klo 17.00-18.30
ke 31.8. klo 17-18.30

Luennot välitetään reaaliaikaisesti Zoom-alustalla. Luennot myös tallennetaan kurssin ajaksi.

Zoom-linkki löytyy kurssin verkko-oppimisympäristö Moodlesta.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää japanilaisen sarjakuvan erityispiirteitä sekä sen asemaa japanilaisen taidehistorian, estetiikan ja populaarikulttuurin kentässä. Opiskelija tuntee japanilaisen sarjakuvan historian vaiheet, terminologian sekä sen erityispiirteet.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan japanilaisen nykysarjakuvan, eli mangan ja gekigan, syntyyn johtaneisiin taidehistoriallisiin virtauksiin sekä japanilaisen sarjakuvan eri tyylisuuntien kehitykseen 1900-luvulta nykypäivään. Lisäksi kurssilla perehdytään japanilaisen sarjakuvan visuaalisiin, tuotannollisiin ja kerronnallisiin erityispiirteisiin suhteessa maailman muihin suuriin sarjakuvaperinteisiin (franko-belgialainen ja amerikkalainen) sekä japanilaisen sarjakuvan ja laajemminkin populaarikulttuurin maailmanvalloitukseen 2000-luvun alkuvuosikymmeninä.

Suoritustapa

Luennot 20 t + lyhyt ennakkotehtävät + essee + luentopäiväkirja

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Moodle

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Tarkemmat ohjeet Moodleen kirjautumisesta saat opintokirjeessä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Opettaja

Sari Manninen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.8.2022 - 31.8.2022

Ilmoittautuminen alkaa

19.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.7.2022

Kurssimaksu

180€

Ilmoittaudu