Avoin yliopisto-opetusAasia-opinnot

Media ja digitaalinen kulttuuri Aasiassa: Japanilaisen animen/animaation historia ja analyysi

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto - Tiedekunta

Helsingin yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

18.1.–24.2.2022 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–18.00

Luennot välitetään reaaliaikaisesti Zoom-alustalla.

Tavoitteet ja sisällöt

  • - Kurssilla käydään läpi Japanin animaatioteollisuuden historia sen synnystä 1910-luvulla nykypäivään, eri keskeiset studiot ja tekijät, animeteollisuuden kehitys, sen yhteys mangaan ja muuhun populaarikulttuuriin sekä kehityssuunnat.
  • - Kurssilla käydään läpi tekniikka-lajityyppi ja estetiikan kehitys, sekä fanikulttuuri ja sen muodot niin Japanissa kuin kansainvälisesti.
  • - Kurssilla käydään  läpi eri animeen liittyviä teorioita (Thomas Lamarre, Marc Steinberg,  Steven Suyn, Susan Napier, Otsuka Eiji, Miyao Daisuke, Rayna Denison, Akiko Sugawa) ja pohditaan niiden merkitystä.
  • - Animeissa ilmeneviä teemoja, esim. yhteiskunta, sukupuoli, seksuaalisuus, historia sekä intertekstuaalisuus käsitellään esimerkkien ja esitelmien kautta.
  • - Animen ilmaisukeinot, kuva, tarinamaailma, hahmot ja ääniraita käydään läpi  sekä historiallisessa että merkitysanalyyttisella tasolla.
  • - Kurssilla käsitellään luonnollisesti myös suomalaisille tutut Muumi-animesarjat.

Japanilainen  anime on yksi maailman laajimmin levinneistä  populaarikulttuurimuodoista, joka on kotimaansa lisäksi tavoittanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa.

Myös Suomessa anime ja animefanikulttuuri tavoittavat nuorempia polvia.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan japanilaisen nykysarjakuvan, eli mangan ja gekigan, syntyyn johtaneisiin taidehistoriallisiin virtauksiin sekä japanilaisen sarjakuvan eri tyylisuuntien kehitykseen 1900-luvulta nykypäivään. Lisäksi kurssilla perehdytään japanilaisen sarjakuvan visuaalisiin, tuotannollisiin ja kerronnallisiin erityispiirteisiin suhteessa maailman muihin suuriin sarjakuvaperinteisiin (franko-belgialainen ja amerikkalainen) sekä japanilaisen sarjakuvan ja laajemminkin populaarikulttuurin maailmanvalloitukseen 2000-luvun alkuvuosikymmeninä.

Suoritustapa

Luennot 24 t + tehtävät+ essee

Arviointiasteikko

Kurssi arvioidaan asteikolla 0–5.

Kirjallisuus

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Moodle

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Tarkemmat ohjeet Moodleen kirjautumisesta saat opintokirjeessä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 50 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Opettaja

Eija Niskanen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

18.1.2022 - 24.2.2022

Ilmoittautuminen alkaa

19.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

4.1.2022

Kurssimaksu

180€

Ilmoittaudu