Kehitä ammatillista osaamistasiYhteiskunta, juridiikka ja (talous)hallinto

Avoliitto – vuoden 2011 laki, muu sääntely ja nykykäytännöt

Ajankohta

Keskiviikko 26.1.2022 klo 9.00–15.00

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Koulutuspaikka

Koronaepidemiasta johtuen koulutus järjestetään verkossa, Zoom-kokousjärjestelmän avulla. Osallistumiseen tarvitaan hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera. 

Koulutuspäivän tavoite ja kohderyhmä

Ensimmäisen varsinaisen ns. avoliittoa sääntelevän lain voimaantulosta on kulunut kymmenen vuotta. Jo tuota lakia ennen oikeuskäytännössä oli pitkään jouduttu ottamaan kantaa erilaisiin varallisuuskysymyksiin, joita avioliittoa solmimattomien parien keskinäisissä suhteissa syntyi. Lisäksi etenkin julkisoikeudelliseen lainsäädäntöön oli vuosikymmeniä sisältynyt ja sisältyy edelleen erilaisia yhteiselämän määritelmiä ja niihin kytkettyjä oikeusvaikutuksia, joiden alkuperäisenä tarkoituksena usein oli estää se, ettei pari avioliiton solmimatta jättämällä pääsisi avioparia edullisempaan asemaan. Uusimmista suuntauksista toki voidaan nähdä myös käänteinen puoli: vakiintunut parisuhde saatetaan rinnastaa avioliittoon myös siinä mielessä, että myös avioliittoa solmimattomille pareille halutaan taata avioparia vastaavat etuudet.

Edelleen voidaan kuitenkin todeta, että sääntely on monimutkainen, avoliiton määritelmät eri laeissa vaihtelevat ja samankin parin asema saattaa suoraan lain nojalla muuttua esimerkiksi ajan kulumisen tai lapsen syntymän vuoksi. Lisäksi sääntely elää koko ajan; tuoreimpana esimerkkinä tästä perhe-eläkejärjestelmään suunnitellut uudistukset.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella tämän hetken avoliittosääntelyä ja sitä, miten siihen on tultu, sekä tarjota eväitä konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Koulutus on tarkoitettu kaikille lakimiehille, jotka työtehtävissään joutuvat avoliittoproblematiikan kanssa tekemisiin.

Koulutuksen sisältö:

 • -  Avoliiton monenlaiset määritelmät ja niiden käyttöalat
  -  Avopuolisot ja julkiset etuudet
  -  Vuoden 2011 laki: mitä uutta saatiin vai saatiinko?
  -  Sopimusvapaus, avoliittosopimukset, sopimusvapauden rajat
  -  Pesänjakajan rooli ja tehtävät. Omaisuuden erottelu
  -  Hyvitys liiton päättyessä; syyt ja vastasyyt. Avustus kuolinpesässä
  -  Vuoden 2011 lain ulkopuolelle jäävien parien varallisuusasiat
  -  Mitä oikeuskäytäntö opettaa?

Osallistumismaksu

195 € maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä

Ilmoittautuminen

19.1.2022 mennessä

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Eva Gottberg, OTT, dosentti

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

26.1.2022 - 26.1.2022

Ilmoittautuminen alkaa

22.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

24.1.2022

Kurssimaksu

195€

Ilmoittaudu