Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus

Suosittu Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus alkaa taas!

1.2.2022 – 30.9.2022


Toteutustapa

Koulutus toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa. Kukin kuudesta osa-alueesta koostuu muun muassa videoiduista luennoista, positiivisen psykologian harjoituksista, luentomateriaaleista, harjoituskirjasta, kirjallisuuteen tutustumisesta, pienryhmätyöskentelystä, verkkotapaamisista ja lopputyöstä. Koulutuksen opiskelukieli on suomi. Koulutus vastaa laajuudeltaan 32 opintopisteen työmäärää. 

 

Tapaamme kahdesti kuussa verkossa. Verkkotapaamiset ovat suosittu tapa vaihtaa ajatuksia ja työskennellä yhdessä. Verkkotapaamiset sisältävät myös pienryhmätyöskentelyä. Mikäli et pääse tapaamiseen, saat myöhemmin tallenteen. Saat koulutuksen materiaalit käyttöösi 1.2.2022. Tapaamiset pidetään joko kello 12.00-14.00 (päiväryhmä) tai kello 18.00 - 20.00 (iltaryhmä) seuraavan aikataulun mukaisesti.


Verkkotapaamiset pidetään 10.2.2022, 17.2.2022, 2.3.2022, 17.3.2022,  7.4.2022, 20.4.2022, 4.5.2022, 19.5.2022, 9.6.2022, 21.6.2022, 10.8.2022, 23.8.2022, 8.9.2022 ja 28.9.2022. (Heinäkuussa ei tapaamisia.)


Koulutus järjestetään yhteistyössä Joyllan kanssa. Oy Joylla Ab on Suomen johtava positiivisen psykologian koulutuspalveluiden tuottaja. Lisätietoa: http://www.joylla.com/positive-psychology-practitioner

 

Kuvaus

Mahtavia uutisia sinulle, joka haluat opiskella positiivista psykologiaa suomen kielellä! Kyseessä on Suomen laajin positiivisen psykologian koulutusohjelma (32 op). Koulutus pohjautuu positiivisen psykologian tieteeseen ja sen rinnalla kulkee oma prosessisi, eli pääset testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista. Verkkoversio sopii erityisesti sinulle, joka haluat esimerkiksi elämäntilanteesi vuoksi käydä koulutuksen omaan tahtiin, paikasta riippumatta. Teorian ohessa koulutus on käytännönläheistä eli se on samalla oma prosessisi. Pääset testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista. 

 

Ilolla toivotamme sinut tervetulleeksi Positive Psychology Practitioner -koulutukseen! Koulutusohjelman sisältö perustuu kukoistuksen kehykseen, jonka olemme kehittäneet Martin Seligmanin tunnetun PERMA-mallin pohjalta. Kukoistuksen kehyksen osa-alueet ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Perehdymme koulutuksessa positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useisiin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin.

 

Kohderyhmä

Esimiehet, HR-ammattilaiset, valmentajat, opettajat, psykologit, muut terveys-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

 

Tavoitteet

Saat koulutuksesta vankan tieteellisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen yksityiselämässäsi ja työssäsi. Tämä osaaminen on tutkitusti merkittävä tuki elämään sisältyvässä jatkuvassa muutoksessa sekä isommissa muutosvaiheissa. Koulutus tähtää positiivisen psykologian tavoin kukoistukseen ja hyvään elämään.

Tarjoamme sinulle harjoitukset ja työkalut, joita voit käyttää valmennustyökaluina, opetuksessa ja henkilöstön kehittämisessä sekä tietysti oman hyvinvointisi edistämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi olennainen tavoite on, että koulutus on jo sinällään hyvinvointia tuottava miellyttävä ja innostava kokemus.

 

Sisältö

  • Johdanto positiiviseen psykologiaan ja Myönteisyys: Tässä osiossa perehdymme siihen, miten myönteiset tunteet vaikuttavat hyvinvointiin. Käymme myös läpi epämukavien tunteiden merkitystä ja käsittelyä. Aiheina muun muassa tunnetaidot, onnellisuus, kiitollisuus ja optimismi.
  • Uppoutuminen: Tässä osiossa perehdymme siihen, millaiset ovat ideaalit olosuhteet uppoutumiselle. Käymme myös läpi uppoutumisen vaikutuksia hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa flow-tila, työn imu, mindfulness ja vahvuuksien hyödyt, tunnistaminen ja kehittäminen.
  • Ihmissuhteet: Tässä osiossa käymme läpi hyvien ja merkityksellisten ihmissuhteiden rakentamista ja ylläpitoa. Perehdymme myös ihmissuhteiden vaikutuksiin hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa sosiaaliset tunteet, altruismi ja ystävällisyys, rakkaus ja kommunikaatio.
  • Merkitys: Tässä osiossa perehdymme merkityksen kokemukseen ja tähän vaikuttaviin tekijöihin. Aiheina muun muassa tarkoitus, merkityksellinen työ ja elämä, haltioituminen ja transsendenssi sekä arvo ja intohimo.
  • Aikaansaaminen: Tässä osiossa käymme läpi erilaisia aikaansaamiseen liittyviä teemoja. Käsittelemme esimerkiksi sitä, miten saavuttaa omat tavoitteet ja samalla olla itselleen armollinen. Aiheina tavoitteiden lisäksi muun muassa motivaatio, mindsetit, itsemyötätunto ja sinnikkyys.
  • Elinvoimaisuus: Tässä osiossa käsittelemme kehon ja mielen yhteyttä kukoistuksen kehyksen eri osa-alueisiin liittyen. Aiheina muun muassa liikunta, ravinto, uni ja stressi. Yhteenveto ja lopputöiden esittely.


Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Normaalihinta: 3860 €. Koulutus laskutetaan kahdessa tai neljässä erässä. Kun ilmoittaudut, kirjoita lisätietoa-kenttään maksavasi laskulla ja kun sivut ohjaavat sinut verkkomaksuun, voit sulkea selaimen. Ilmoittautumisesi tulee näin meille perille. 

Ensimmäinen erä laskutetaan helmikuussa opintojen alkaessa ja toinen erä kesäkuussa. Neljässä erässä laskutetaan kahden kuukauden välein. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova ja 18.1.2022 jälkeen tulleista perumisista perimme puolet osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua osallistujalta peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@joylla.com.


Tässä muutama palaute aikaisemmasta Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutuksesta:


 “Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus on  antanut tutkimustietoa monesta itseä kiinnostaneesta aiheesta, jotka  osoittautuivatkin positiiviseen psykologiaan kuuluviksi. Kukoistuksen  kehyksen osa-alueet nivoutuvat yhteen kokonaisuudeksi, jota on helppo  sisäistää käytännön harjoituksin. Olen nauttinut tästä kokonaisvaltaisen  ajattelun kauneudesta.

Oma arki on keventynyt erilaisten  harjoitusten avulla. Harjoitukset ovat auttaneet tiedostamaan syvemmin  omia vahvuuksiani ja tapaani toimia. Olen jakanut oppimaani mm.  työpaikalla ja soveltaen asiakkaiden kanssa, jotka ovat vanhuksia.

Olen  oppinut uusia työkaluja. Työni kannalta itsemyötätuntoharjoitukset sekä  työn imun ja flown oivaltaminen ovat tärkeitä asioita. Haluan jakaa  tätä tietoa eteenpäin oman alani eli sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan  työntekijöille. Olen saanut myös uuden kipinän psykologian opintoihin  ja kiinnostuksen valmentajan tai mindfulness-ohjaajan opintoihin.

Parasta  Joyllan koulutuksessa ovat olleet monipuolinen asiasisältö ja  materiaali, käytännönläheisyys, mukaansatempaavat ja luontevat  luennoitsijat sekä verkko-opintomahdollisuus.”  
Irene Hursti, sosionomi-lähihoitaja

 

 “Kiitos upeasta positiivisen psykologian  verkkokurssista! Pidin siitä, miten aiheita käsiteltiin tieteellisen  tutkimustiedon kautta, kuitenkin koko ajan käytäntöön soveltaen. Etenkin  omaan arkeen kytkeytyvät harjoitukset olivat hyödyllisiä ja muuttivat  jo lyhyessä ajassa omaa tapaa nähdä asioita. Luentovideoita oli mukava  kuunnella ja pidin kouluttajien tavasta kertoa myös siitä, miten teemat  näkyvät heidän omassa elämässään. Monet aiheet jäävät mietityttämään  vielä kurssin jälkeenkin.”  

Satu Pihlaja, psykologi

 

 “Opinnot positiivisen psykologian parissa antoivat  minulle valtavasti ilon ja innostuksen tunteita. Ne vakuuttivat minut  kiitollisuuden ja onnistumisten huomioimisen tärkeydestä. Ne vahvistivat  minussa halua tehdä hyvää pyyteettömästi ja myös ventovieraille.  Opinnot inspiroivat elämään entistäkin vahvemmin oman näköistä elämää ja  antoivat rohkeutta tarttua niihin asioihin, jotka kutsuvat. Ne  kirkastivat jälleen arvojani, ja sitä kautta lisäsivät merkityksen  tunnettani.

Päällimmäiseksi jäi tunne, että haluan tietää vielä  lisää näistä aiheista, kahlata läpi kirjallisuutta ja ennen kaikkea  jalostaa tämä tieto eteenpäin niin, että se voi palvella omia  asiakkaitani ja jopa koko yhteiskuntaa. Ajattelen, että tämä tieto  tulisi saada kaikkien ulottuville: ”jokamiehenoikeudeksi” tai osaksi  oppivelvollisuutta. Hyvän elämän taitojen tulisi löytyä ihan jokaisen  repusta, niin tärkeitä ne ovat.

Ihailen Netan ja Paulinan tapaa  olla supervahvoja inhimillisyydessään. Näissä naisissa on älyn ja  kauneuden lisäksi taitoa kohdata ihminen, heittäytyä, olla haavoittuva  ja taitoa luoda ystävällinen ja luottamuksellinen ilmapiiri. Voin  lämpimästi suositella Joyllan koulutuksia ihan kaikille kiinnostuneille.”  

Miia Vauhkonen / VauMii, Positive Psychology Practitioner, ratkaisukeskeinen valmentaja, äitiyteen erikoistunut pilatesohjaaja

 

 “Vaikkakin kurssi on vielä osaltani kesken, olen jo  huomannut merkittäviä muutoksia ajattelutavassani. Suoraan sanottuna en  olisi koskaan uskonut kuinka paljon tällä kurssilla on vaikutusta  elämään.”  
Ville

 

Pääkouluttajat

Netta Lehtonen, soveltavan positiivisen psykologian maisteri (UEL), valmentaja, KTK, toiminut avustavana luennoitsijana (Applied Positive Psychology, University of East London), (netta(at)joylla.com tai 050 345 1045)

Paulina Piippo, soveltavan positiivisen psykologian maisteri (UEL), valmentaja, DI (paulina(at)joylla.com tai 040 506 8762)

Lisäksi koulutuksessa vierailee myös muita luennoitsijoita. 

 

Huom! Lisää koulutuksesta myös kouluttajien omilta sivuilta. http://www.joylla.com/positive-psychology-practitioner.

Opintopisteet

32

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

1.2.2022 - 30.9.2022

Ilmoittautuminen alkaa

31.10.2021

Ilmoittautuminen päättyy

31.1.2022

Kurssimaksu

3860€

Ilmoittaudu