KieletJapani

Japanin kielen alkeiskurssi II

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

2.2.–4.5.2022 keskiviikkoisin klo 16.20–18.40

Ei opetusta 2.3.

HUOM! Kurssin aloitus siirtyy koronatilanteen vuoksi helmikuulle!

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kurssi pyritään järjestämään lähiopetuksena.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssi I:n (39 oppituntia) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiragana-tavumerkit, Genki I kappaleeseen 3 asti).

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä
  • - selviytyy helpoista yksinkertaisista kommunikaatiotilanteista kuten pyynnön tekeminen, luvan kysyminen ja tarjoutuminen tekemään jotakin toisen avuksi
  • - lukee ja kirjoittaa hiragana-tavumerkit sujuvammin ja osaa myös katakana-tavumerkit
  • - osaa noin 15 kanji-sanamerkkiä
  • - tuntee perusasioita Japanista ja sen tapakulttuurista

  • Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. sijainti ja suunta, koulutusjärjestelmä, henkilöiden ja asioiden kuvailu). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita: mm. adjektiiveja ja te-muoto. Opitaan katakana-tavumerkit ja aloitetaan kanji-sanamerkkien opiskelu.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 81 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kurssilla on käytössä Moodle-alusta.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Moodlen kautta jaetaan kouluttajan lisämateriaalia.

Kuulustelut

Uusintakuulustelu 24.5. klo 17.00 - 19.00

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Japanin kielen opiskelua voit jatkaa syksyllä Japanin kielen alkeiskurssilla III. Tarkemmat tiedot syksyn kurssista julkaistaan alkukesästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Naoko Raisto

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

2.2.2022 - 4.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

11.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

31.1.2022

Kurssimaksu

130€