Kehitä ammatillista osaamistasiTyöyhteisöt

Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot 32 op

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.” Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto

Tutustu aiheesen ja kouluttajaan tarkemmin os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/blogi/

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 3390 €. Ilmoittautuminen aukeaa 1.11.2021.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300 €:n varausmaksu, jota ei palauteta, mikäli opiskelija peruu osallistumisensa  koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa  erässä (03/2022, 08/2022). Mikäli työnantajasi maksaa opintomaksusi, syötä kohtaan "yrityslaskutus" laskutustiedot, jolloin sinun ei tarvitse maksaa varausmaksua ilmoittautumisen yhteydessä.

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä. 


Aikataulu

Haluatko kuulla Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot  -koulutuksesta lisää ja esittää mahdollisesti kysymyksiä sisällöstä kouluttajalle. Järjestämme maksuttoman infotilaisuuden ke 16.2. klo 18–19 Teamsillä. Ennakkoilmoittautuminen infotilaisuuteen.

Koulutus järjestetään 28.3.–28.11.2022 monimuotokoulutuksena. Suurin osa työskentelystä tapahtuu verkkotyöskentelynä.
Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentoja verkossa tai lähiopetuksena ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat. Koulutus sisältää neljä lähiopetuspäivää Tampereella sekä live-verkkoluentoja.

Johdanto ma 28.3.2022 klo 10.00–11.00 verkko
Moduuli 1: 26.4.2022 klo 9.00–11.30 verkko
Moduuli 2: ma 30.5.2022 klo 10.00–16.00 lähiopetus Tampereella
Moduuli 3: 14.6.2022 klo 9.00–11.30 verkko
Moduuli 4: ma 8.8. klo 10.00–16.00 lähiopetus Tampereella
Moduuli 5: 30.8.20222 klo 9.00–11.30 verkko
Moduuli 6: ma  26.9.22 klo 10.00–16.00 lähiopetus Tampereella
Moduuli 7: 1.11.2022 klo 9.30–11.30 verkko
Moduuli 8: 28.11.2022 klo 10.00–16.00 lähiopetus Tampereella


Kohderyhmä

Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot -koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Kouluttaja

Väitöstutkija, yritysvalmentaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija DI Johanna Huhtamäki

Tavoitteet

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistu

 1. Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 2. Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.  
 3. Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 4. Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 5. Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 6. Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 7.  Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 8. Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 9. Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 10. Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 11. Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 12. Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 13. Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 14. Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.      
 15. Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 16. Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 17. Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.  
 18. Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 19. Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.


Sisältö


Positiiviset johtajat voivat kehittää ihmisten ja organisaatioiden kapasiteettia kohti kukoistusta ja erinomaista suorituskykyä.  Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

    Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä tai merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
    Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin, inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
    Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää.

Kahdeksan kuukauden koulutuksen aikana osallistujat saavat laajan ja kattavan ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisesta organisaatiopsykologiasta sekä niihin siihen liittyvistä keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kurssin aikana jokaiselle rakentuu aikana henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka tekee hänestä positiivisen johtajan omassa organisaatiossaan.

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?

•    Mitä on positiivinen psykologia
•    Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
•    Hyvinvoinnin johtaminen
•    Työn imu ja flow
Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot
•    Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
•    Positiivinen organisaatiotiede (POS)
•    Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
•    Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli
•    Sitoutuminen
Moduuli 3: Positiivinen johtaminen
•    Positiivisen johtaminen mallit
•    Positiivisen johtamisen strategiat
•    Positiivisen johtajan ominaisuudet
Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri
•    Tunteiden merkitys työssä
•    Positiivisten tunteiden vahvistaminen
•    Tunteiden johtaminen
•    Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
•    Kasvunajattelu ja sen tukeminen
Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet  
•    High Quality Realtionships (HQR)
•    Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
•    Virheistä oppiminen
Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio
•    Kuuntelemisen taito
•    Heikko ja vahva kommunikaatio
•    Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
•    Negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti
Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen
•    Merkityksellisyyden mallit
•    Mitä merkitys merkitsee?
•    Vahvuuksien voima
•    Sisäinen motivaatio
Moduuli 8: Positiivinen muutos
•    Positiivinen muutosjohtaminen
•    Arvostava kysely (Appreciative Inquiry)


Opettaja

Johanna Huhtamäki

Opintopisteet

32

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

28.3.2022 - 28.11.2022

Ilmoittautuminen alkaa

28.10.2021

Ilmoittautuminen päättyy

11.4.2022

Kurssimaksu

3390€