KieletJapani

Japanin kielen jatkokurssi I (ryhmä 2)

Tämä kurssi on päättynyt

Tarjolla myös ryhmä 1 (opetusta maanantaisin)

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

19.1.–27.4.2022 keskiviikkoisin klo 17.30–19.50

Ei opetusta 2.3. ja 20.4.

HUOM! Koronatilanteen vuoksi kurssi alkaa verkossa!

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

HUOM!  Koronatilanteen vuoksi kurssi siirtyy verkkoon! Käytämme opetuksessa Zoom-alustaa. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internetyhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. 

Tiedotamme lähiopetukseen siirtymisestä osallistujille erikseen.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssit I–III (noin 115–120 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 70  kanji-merkkiä, Genki I kappaleeseen 9 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - tuntee ja osaa käyttää laajempia kieliopillisia rakenteita, ilmaisuja ja sanastoa
  • - selviytyy erilaisista arkipäivän kommunikaatiotilanteista kuten lääkärissä käynti
  • - osaa kertoa omista aikomuksistaan, toivomuksistaan ja kokemuksistaan sekä antaa neuvoja ja ilmaista välttämättömyyttä
  • - osaa noin 130 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla  opiskellaan lisää kielioppia, esim. adjektiivien vertailu. Laajennetaan myös ilmaisuja ja sanastoa (mm. matkustaminen ja sairauden oireet). Jakson opetuskielet ovat suomi ja japani.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 81 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4789017329

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja  korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Japanin kielen opiskelua voit jatkaa syksyllä kurssilla Japanin kielen jatkokurssi II.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Naoko Miyamoto-Maunu

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.1.2022 - 27.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

11.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

14.1.2022

Kurssimaksu

130€