Avoin yliopisto-opetusTulevaisuudentutkimus

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (5 op) - TUTU1

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Aikataulu

Torstaisin klo 16.30-19.00 13.1.- 24.2.2022, opintoryhmä 21 tuntia + verkkotyöskentelyä


Opetuspaikka

Opinnot järjestetään verkkovälitteisesti Zoom-alustalla. 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaa materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija
ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja sen miten osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Oppimateriaali

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
2The Thing from the Future  -peli
3. Kurssin aikana jaettava kirjallinen muu aineisto

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (21 h), verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti). Arviointi asteikolla 1-5. 

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 145  €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €.

Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 50 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta ja se sisältää verkkomateriaalit ja verkko-opetukset.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeelle. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

 

Opettaja

Maili Marjamaa, Tero Villman

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

13.1.2022 - 24.2.2022

Ilmoittautuminen alkaa

30.9.2021

Ilmoittautuminen päättyy

8.1.2022

Kurssimaksu

145€

Ilmoittaudu