KieletKiina

Kiinan kielen alkeiskurssi I

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

5

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 18.1.–19.4.2022 tiistaisin klo 16.30–19.50

Käytämme Google Meet -alustaa. Osallistuja tarvitsee tietokoneen ja internet-yhteyden, mikrofonin sekä (mielellään) kameran. Tarkemmat tiedot alustasta saat kouluttajalta sähköpostitse ennen 1. tapaamiskertaa.

Opettaja

Guihua Zhu

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet kiinan kieltä. Kurssille eivät voi osallistua mandariinikiinaa äidinkielenään puhuvat henkilöt.

Tavoitteet ja sisältö

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa yleiskäsityksen kiinan kielestä ja kulttuurista sekä pystyy

  • - kommunikoimaan helpoissa ja yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa kuten tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen ja pahoittelu
  • - käyttämään yksinkertaisia jokapäiväisissä keskusteluissa tarvittavia ilmaisuja
  • - vastaamaan kysymyksiin ja puhumaan lyhyesti itsestään
  • - lukemaan yksinkertaisia tekstejä pinyin-järjestelmän avulla sekä tunnistamaan joitain kirjoitusmerkkejä ilman pinyin-järjestelmää
  • - kirjoittamaan yksinkertaisia kiinalaisia kirjoitusmerkkejä

Kurssilla tehdään jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä kuunteluharjoituksia, kielioppiharjoituksia, ääntämisharjoituksia sekä keskusteluharjoituksia. Opintojakson opetuskielinä ovat englanti ja kiina, tarvittaessa auttavasti suomi.

Suoritustapa

Verkko-opetus 60 tuntia sekä itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen opintojaksolle sekä loppukuulustelu, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Oppimateriaali

Chuji Hanyu (Elementary Chinese), 2nd edition, Guihua Zhu.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Kirjan hinta on 34 euroa + postikulut 5,90 euroa. Kirjan voi ostaa opettajalta (ei saatavissa kirjakaupoissa). Saat lisätietoja kouluttajalta kurssin alkaessa.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.

Uusintakuulustelu tarvittaessa.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Kiinan kielen alkeiskurssi II.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Guihua Zhu

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.1.2022 - 19.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

8.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

17.1.2022

Kurssimaksu

145€