Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2022 - syksy 2023

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Huom! Opintokokonaisuus on täynnä. 


  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 905€. Tampereen kesäyliopiston osuus hinnasta on 870€ ja se maksetaan kolmessa erässä:
  • Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 290€ ja loput maksusta laskutetaan kahdessa erässä (290€ elokuussa 2022 ja 290€ tammikuussa 2023).
  • Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä kohtaan yrityslaskutus työnantajalaskutustiedot.

  • Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan Lapin avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä (ohjeet lähetetään ilmoittautuneille ennen opintojen alkua).

  • Kokeellinen grafiikka 4 op opintojaksolle tulee erillinen 50€ materiaalimaksu, joka laskutetaan opintojakson alkaessa.

  • Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. 

  • Opintoihin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ajankohta

kevät 2022 - syksy 2023

Opintokokonaisuus alkaa Johdatus taiteelliseen ajatteluun opintojaksolla ti 5.4.2022. Opinnot jatkuvat elokuussa 2022 Havaintopiirustus 4 op opintojaksolla. Opinnot kestävät alustavasti syksylle 2023. 

Opetus pidetään lähiopetuksena Tampereella arki-iltoina tai viikonloppuisin. Joillakin opintojaksoilla teoriaosioita voidaan pitää myös etäopetuksena. Kaikilla opintojaksolla käytännön työskentely tapahtuu lähitapaamisissa. Opintojen suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritusohjeet “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkkien kautta.

Sisältö

Opinnot soveltuvat henkilöille jotka ovat kiinnostuneet oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Kuvataiteen perusopinnot eivät korvaa kuvataidekasvatuksen erikoistumisopintoja.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä opintojaksoihin kuuluvien tehtävien tekeminen.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston tomistosta p. 03-2238433.

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

5.4.2022 - 31.12.2023

Ilmoittautuminen alkaa

2.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

22.3.2022

Kurssimaksu

870€