Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op - UTAK0102 - kevät 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2022 - syksy 2023

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

ti 5.4. 

ti 12.4. 

la 23.4. 

ti 26.4. 

ti 3.5. 

la 7.5. 

ti 10.5. 

ti 17.5. 

to 19.5. 

ti 24.5. kritiikki 

Arkisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-15.15.

Paikka: Alustavasti Juhannuskylän koulu (Tammerkosken koulutalo) os. Rautatienkatu 3 – 5. Luokka varmistuu myöhemmin.

Opettaja

Jouni Sarpola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-  nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
-  soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
- tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
- osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö

Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot:

Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.

Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.
 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

 

Opettaja

Jouni Sarpola

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

5.4.2022 - 24.5.2022

Kurssimaksu

0€