Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Värioppi 4 op - UTAK0115 - syksy 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2022 - syksy 2023

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

ti 11.10.

ti 25.10.

la 29.10.

ti 1.11.

to 3.11.

ti 8.11.

ti 15.11.

la 19.11.

ti 22.11.

ti 29.11.

to 8.12. kritiikki

Arkisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-15.15. 

Paikka: Alustavasti Juhannuskylän koulu (Tammerkosken koulutalo) os. Rautatienkatu 3 – 5. 

Opettaja

Jouni Sarpola

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-väriopin peruskäsitteet
-soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa
-käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia
 

Sisältö

Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana.
 

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suorituksetAktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Oheiskirjallisuus

Albers, Josef: Värien vuorovaikutus, 1991.
Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa, 2007.
Ball, Philip: Kirkas maa, miten värit syntyvät, 2003.
Brusatin, Manlio: Värien historia, 1996.
Finlay, Victoria: Värimatka, 2004.
Itten, Johannes: Värit taiteessa, 1989.

 

Opettaja

Jouni Sarpola

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

11.10.2022 - 8.12.2022

Kurssimaksu

0€