Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Havaintopiirustus 4 op - UTAK0116 - syksy 2022

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2022 - syksy 2023

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

ti 23.8. klo 17-20.15 

la 27.8. klo 10.30-15.45 ja su 28.8. klo 10.30-15.45 (yhteistyö isoon kokoon)

to 1.9. klo 17-20.15 

la 10.9. klo 10.30-15.45 ja su 11.9. klo 10.30-15.45 (elävä malli)

la 24.9. klo 10.30-15.45 ja su 25.9. klo 10.30-15.45 (oma piirrossarja)

to 29.9. klo 17-20.15 (kritiikki)

Paikka: Alustavasti Juhannuskylän koulu (Tammerkosken koulutalo) os. Rautatienkatu 3 – 5. 

Kouluttaja

Mikko Kallio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen
-tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa
-esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa
-käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä
 

Sisältö

Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisä- ja ulkotiloissa, elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.
 

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
 

 

Opettaja

Mikko Kallio

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

23.8.2022 - 29.9.2022

Kurssimaksu

0€