Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Plastinen sommittelu 4 op - UTAK0112 - syksy 2023

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2022 - syksy 2023

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Alustavasti syksy 2023.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa
-hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja
 

Sisältö

Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodotOhjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suorituksetHarjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
 

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.8.2023 - 31.12.2023

Kurssimaksu

0€