Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Maalaus 4 op - UTAK0117 - kevät 2023

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2022 - syksy 2023

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Alustavasti kevät 2023.

Opettaja

Riikka Lenkkeri

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi

-käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen

-valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja

Sisältö

Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin. Maalaus osana tilaa, installaatiota.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.

Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

Opettaja

Riikka Lenkkeri

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

12.1.2023 - 7.3.2023

Kurssimaksu

0€