Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Kokeellinen grafiikka 4 op - UKUV0426 - kevät 2023

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2022 - syksy 2023

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Alustavasti kevät 2023.

Opettaja

Johanna Pihlajamaa

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
- yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
- tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä
- käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä
 

Sisältö

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suorituksetAktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 

Opettaja

Johanna Pihlajamaa

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

14.3.2023 - 23.5.2023

Kurssimaksu

0€