Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Portfolio 1 op - UYLE0229 - syksy 2023

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2022 - syksy 2023

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Syksy 2023.

Kouluttaja

Jouni Sarpola

Sisältö

Opiskelija kokoaa kuvataiteen perusopintojen kursseilla tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Luento 2 h ja kritiikkitilaisuus 5 h, itsenäinen työskentely 20 h

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen luennolle ja kritiikkitilaisuuteen, portfolion tekeminen.

Arviointi: 5-1/hylätty

 

Opettaja

Jouni Sarpola

Opintopisteet

1

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

1.8.2023 - 31.12.2023

Kurssimaksu

0€