Hyvinvointi ja harrastuksetTerveys, liikunta ja hyvinvointi

Kehitä vuorovaikutustaitoja ja rakentavaa itseilmaisua

Kehitä vuorovaikutustaitoja ja rakentavaa itseilmaisua -verkkokurssi ajalla 14.3.-11.4.2022

Zoom-tapaamiset ti 22.3., 29.3., 5.4. klo 17.00-18.00

Toteutustapa

Kurssi toteutetaan verkossa siten, että kurssin viikoilla 1-3 opiskelija työskentelee itsenäisesti verkkoalustalla. Zoom -tapaamiset pidetään kurssin viikoilla 2-4: 3 x 60 min. Verkkotapaamiset sisältävät opettajan alustuksia, harjoitustehtäviä yksin ja pareittain sekä tehtävien purkua.

Sisältökuvaus

Miten välttää keskustelujen päättyminen kiistelyyn ja väittelyyn tai hyökkäykseen ja puolustautumiseen? Tällä verkokurssilla perehdytään rakentavan vuorovaikutuksen periaatteisiin, joita sen kehittäjä Marshall B. Rosenberg kutsui myös väkivallattomaksi vuorovaikutukseksi. Vuorovaikutusmalli perustuu rehelliseen itseilmaisuun ja empaattiseen kuunteluun. Tavoitteena on rakentaa myötätuntoinen yhteys toiseen, oppia kuuntelemaan empaattisesti ja ilmaista itseä rakentavasti. Rakentavaa ja myötätuntoista vuorovaikutusta voi hyödyntää työyhteisössä, perheessä, parisuhteessa ja monissa ristiriitatilanteissa. Käytännönläheisten esimerkkien ja harjoitusten avulla harjoitellaan itseilmaisua. 

Kurssilla myös äänitetään erilaisia ilmaisutapoja ja pyritään tunnistamaan miltä ilmaisu voi kuulostaa toisen kuulemana sekä minkälaisia tunteita ja ajatuksia se herättää. Aiheina vuorovaikutus, NVC-prosessimalli (havainto, tunne, tarve, teko), empatian lajit ja empaattisen kuuntelun taidot. Kurssi sisältää vapaaehtoisia verkkokeskusteluja keskustelualueella käsitellyistä aiheista ja viikoilla 2-4 tapaamme lisäksi Zoomissa harjoituksia varten. Verkkoympäristöä varten osallistuja tarvitsee verkkoyhteyden, selaimen (Firefox) ja perustaidot selaimen käytöstä sekä kirjautumisesta käyttäjätunnuksella järjestelmään. Käyttäjätunnus ja salasana oppimisympäristöön lähetetään sähköpostitse ennen kurssin alkamista.

Käsiteltävät aiheet

1 viikko: Johdanto & NVC-prosessimalli lyhyesti, elämästä vieraannuttava vuorovaikutus, kirjallinen keskustelu verkkoalustalla aiheesta 1
2 viikko: Askeleet 1-2: Havaitse toiminta & Huomaa tunne, Zoom-tapaaminen 60min
3 viikko: Askeleet 3-4: Tunnista tarve & Pyydä teko, Zoom-tapaaminen 60min
4 viikko: Empaattinen kuuntelu & Yhteenveto, Zoom-tapaaminen 60min

Kouluttaja

Psykologian opettaja, FM, Maarit Pönkänen

Opettaja

Maarit Pönkänen

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

14.3.2022 - 11.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

7.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

27.2.2022

Kurssimaksu

120€

Ilmoittaudu