Kehitä ammatillista osaamistasiMarkkinointi ja viestintä

Viesti selkeämmin – selkokieltä viestintään

Keskiviikkona 9.3. klo 9.00‒12.30

Koulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoom-yhteydellä. Osallistujille lähetetään linkki sähköpostiin ennen koulutuksen alkua.

Sisältö

Mikä tekee tekstistä helpon lukea ja ymmärtää? Miten tekstin silmäilyä voi tukea? Millaiset tekstit luetaan varmimmin? Miten puhetta voi yksinkertaistaa?

Kaikki hyötyvät helposti ymmärrettävästä teksteistä. On ajan ja rahan säästöä, kun asiat ilmaistaan kerralla selkeästi. Myös asiakaskokemus on parempi, kun toiminta on helppoa ja sujuvaa. Digipalvelulaki velvoittaa useita toimijoita saavutettavuuteen, jonka yksi osa-alue on sisällön selkeys ja ymmärrettävyys.

Selkokieli on helpompaa suomea. Useampi kuin joka 10. suomalainen tarvitsee selkokieltä. Selkokielen käytöstä hyötyy vielä useampi. Selkokielen periaatteita soveltamalla pystyt selkeyttämään omaa viestintääsi ja tehostamaan viestin perillemenoa.

Kohderyhmä 

Kaikki, jotka haluavat viestiä selkeämmin. Esimerkiksi viestintää, hanketyötä, myyntiä ja markkinointia tekevät ihmiset sekä julkishallinnon viranhaltijat yms.

Koulutuksen tavoitteita

  • Koulutuksen käytyään osallistuja 

ymmärtää, mitä selkokieli on

tunnistaa tilanteita, joissa selkokielestä on hyötyä

osaa soveltaa selkokielen periaatteita tekstien selkeyttämiseen ja verkkokirjoittamiseen 

tietää puheen yksinkertaistamisen keinoja

Kouluttaja

Riikka Tuohimetsä, selkokielen asiantuntija, kouluttaja ja selkomukauttaja

Opettaja

Riikka Tuohimetsä

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

9.3.2022 - 9.3.2022

Ilmoittautuminen alkaa

4.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

14.3.2022

Kurssimaksu

180€

Ilmoittaudu