KieletItalia

Italian kertausta verkossa

Laajuus (op)

3.0

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

25.1.–16.5.2022

Kurssi alkaa alkutapaamisella, joka järjestetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän avulla tiistaina 25.1. klo 17.00–18.30. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera.

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Italian jatkokurssi 1 tai vastaavat taidot.

Tavoite

Kurssin tavoitteena on saada opittu sanasto ja rakenteet aktiiviseen käyttöön sekä kehittää kuullun- ja luetunymmärtämistä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa antaa lyhyitä neuvoja ja kehotuksia
- osaa kertoa jonkin verran omasta koulunkäynnistä ja opiskelusta
- osaa kuvailla olotilaansa lääkärille
- osaa kuvailla henkilön luonnetta sekä ulkonäköä
- osaa asioida poliisiasemalla varkauden sattuessa
- osaa kuvailla kotiaan
- osaa tehdä tiedusteluja loma-asuntoihin liittyen
- osaa ilmaista mielipiteitä, näkemyksiä, arvelua ja tuntemuksia
- osaa tavallista, jokapäiväista sanastoa ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja
- osaa useita perusrakenteita ja myös joitakin vaativampia rakenteita.
- ymmärtää keskeiset asiat tuttuja aiheita käsittelevistä faktateksteistä
- ymmärtää arkisissa matkailutilanteissa käytävää keskustelua ja pystyy seuraamaan pääkohdat selkeästä asiapuheesta tutusta aiheesta.

Sisältö

Italian kertausta verkossa -kurssi sopii itsenäiseen opiskeluun kertauskurssiksi tai suoritettavaksi yhtä aikaa italian kielen jatkokurssin 2 kanssa. 

Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan lisää jatkokurssin 2 asioita. Aiheet etenevät Bella vista 2 -kirjan (kappaleet 6-12) järjestyksessä. 

Aihepiireinä on mm. opiskelu, terveys, ihmisten luonne ja ulkonäkö, tulevaisuuden suunnitelmat, loma-asunnot sekä mielipiteen ilmaisu. 

Kieliopista käsitellään mm. käskymuoto, futuuri, yhdistetyt pronominit, prepositioita ja konjunktiivin preesens.

Suoritustapa

Kurssi muodostuu yhdestä verkkotapaamisesta ja verkossa itsenäisesti tehtävistä harjoituksista.

Opiskelijan työmäärä:
- verkkokurssi Edmodo-verkko-oppimisympäristössä: kotitehtävät eli itsenäistä työskentelyä verkossa noin 80 tuntia (n. 5 tuntia/viikko)
- alkutapaaminen 2 oppituntia

  • Kurssi on ajastettu, opiskelijan pitää suorittaa annetun aikataulun mukaan 80 % pakollisista tehtävistä hyväksytysti. 
  • Joka viikko opiskelija saa palautetta opettajalta osasta tehtävistä, osa tehdään ja tarkistetaan itsenäisesti.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali. Lisäksi kurssin suorittamista tukee Bella vista 2 -kirja, mutta sen hankkiminen ei ole välttämätöntä.

Katso myös

Voit käydä kertauskurssia yhtä aikaa italian jatkokurssi 2:n kanssa.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Katri Kuusela

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssi on täynnä

Kurssin ajankohta

25.1.2022 - 16.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

10.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

24.1.2022

Kurssimaksu

130€

Ilmoittaudu