KieletVenäjä

Venäjän kielen jatkokurssi II

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 19.1.–4.5.2022 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 2.3.) 

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera (kokeessa kamera pakollinen). Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Kohderyhmä

Venäjän kielen jatkokurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. B3-lukio-oppimäärän tasoinen pohjataito). Kielitaito tasolla A2.

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Venäjän kielen jatkokurssi II:n suoritettuaan opiskelija

- osaa toimia arki- ja työelämän kommunikointitilanteissa vuorovaikutteisesti ja kulttuurieroja huomioon ottaen
- osaa antaa yksityiskohtaisempaa tietoa puheenaiheesta
- osaa kuvata itseään kiinnostavia asioita, tapahtumia ja henkilöitä
- osaa kirjoittaa yhtenäisen kirjallisen työn (esim. matkakertomus, kirje tai päiväkirja)
- uskaltaa keskustella tavanomaisista aiheista erityisemmin valmistautumatta
- osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa ja kuulemaansa,  esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä sekä selittää sitä omin sanoin
- osaa hyödyntää ja edelleen syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan

Sisältö

 • - venäjän kielioppi ja kielen rakenteet
 • - yksikön ja monikon sijamuodot
 • - indefiniittiset pronominit ja adverbit
  - etuliitteiset ja etuliitteettömät liikeverbit
  - kellonajat
  - relatiivipronominit
 • - puhevalmiusharjoituksia
 • - maantuntemusta, tapa- ja työkulttuuria; tutustutaan Venäjän nyky-yhteiskuntaan
 • - oppiminen on viestinnällistä; aiheita ovat mm. koulutus, työnhaku ja työkokemus, keskeisen yritys- ja tuoteinformaation välittäminen, puhelinasioinnin perusteet, small talk

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5  opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. Arviointi asteikolla  0-5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo & Irina Malmberg, Kafe Piter 2, Venäjää taitotasolle A2 (kappaleet 9 - 16)
ISBN 978-951-1-35469-7

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 4.5.2022.

Uusintakokeiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen jatkokurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä 4.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.1.2022 - 4.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

10.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.1.2022

Kurssimaksu

145€