KieletSaksa

Saksan kielen alkeiskurssi II

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 18.1.–19.4.2022 tiistaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 1.3.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee toimivan nettiyhteyden ja mikrofonin sekä mielellään kameran.

Kohderyhmä

Saksan kielen alkeiskurssi II on tarkoitettu saksan kielen alkeiskurssi I:n suorittaneille tai muuten vastaavat pohjatiedot hankkineille (kielitaito tasolla A1.1A1.2).

Tavoitteet

Taitotaso A1.3 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf)

Saksan kielen alkeiskurssi II:n suoritettuaan opiskelija

 • - osaa käyttää saksan kielen perusrakenteita suullisesti ja kirjallisesti
 • - ymmärtää ja osaa kirjoittaa rutiininomaisia viestejä saksaksi
 • - ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmaisuja, jotka liittyvät läheiseen elinympäristöön
 • - tuntee kohteliaisuusfraaseja
 • - selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja rutiininomaisista  palvelutilanteista kulttuuriin sopivalla tavalla, kun on kyse tutuista  asioista
 • - pystyy ymmärtämään helppoa puhetta, jos toinen viestintäosapuoli puhuu  hitaasti ja selvästi, ja on valmis auttamaan puheen ymmärtämistä
 • - osaa kertoa perusasioita itsestään, perhesuhteistaan, työstään, koulutuksestaan ja kotiseudustaan sekä asioista, jotka liittyvät hänen omiin tarpeisiinsa
 • - selviytyy matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, kuten varausten tekeminen, hotellissa ja ravintolassa asiointi, ostostilanteet

Sisältö

Kurssiin kuuluu

 • - ääntämisharjoituksia
 • - rakenneharjoituksia
 • - tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
 • - keskusteluharjoituksia
 • - suullisia ja kirjallisia tehtäviä
 • - tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin (jatkuva arviointi) sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-36802-1), kappaleet 610

Kurssin alussa kerrataan kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelija voi halutessaan hankkia käyttöönsä myös Hallo! 1 -kirjan äänitteen (ks. https://digi.finnlectura.fi/product_series).

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Välikoe Moodlessa kurssin aikana

Loppukoe Moodlessa tiistaina 26.4. klo 17.30–19.30

Uusintakokeet Moodlessa tarvittaessa (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin)

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Saksan kielen alkeet 2 - N-KV599G (3 op).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa 2.

Alkeiskurssi II:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi I:lla, joka alkaa syksyllä 2022.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

18.1.2022 - 19.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

11.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

17.1.2022

Kurssimaksu

140€