KieletSaksa

Saksan kielen jatkokurssi IV

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 19.1.–20.4.2022 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 2.3.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin sekä mielellään kameran.

Kohderyhmä

Saksan kielen jatkokurssi IV on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa aikaisemmin: jatkokurssi III tai vastaavat tiedot (esimerkiksi lukion B2-oppimäärä).  Kielitaito tasolla A2–B1.

Kurssi sopii henkilöille, jotka haluavat  kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. 

Tavoitteet

Taitotaso B1.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf)

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia rakenneharjoituksia ja pienimuotoisia käännösharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan, kulttuuriin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen ja suullisen testin sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Eva Kauppi & Anja Odell: Hallo! 3, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-36612-6), kappaleet 1–4

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Välikoe kurssin aikana (ajankohta ilmoitetaan kurssin alussa). 
Pienimuotoinen suullinen testi tai lyhyehkö esitelmä kurssin aikana (hyväksytty/hylätty).

Loppukoe Moodlessa keskiviikkona 27.4. klo 17.30–19.30.

Uusintakokeet Moodlessa tarvittaessa (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin).


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Alexandra Matschke

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.1.2022 - 20.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

12.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.1.2022

Kurssimaksu

140€