KieletJapani

Japanin kielen jatkokurssi III (ryhmä 2)

Tämä kurssi on päättynyt

Tarjolla myös ryhmä 1 (opetusta maanantaisin)

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

8.2.–3.5.2022 tiistaisin klo 16.20–18.40

paitsi viikolla 10 keskiviikkona 9.3. klo 16.20–18.40

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Kurssi pyritään järjestämään lähiopetuksena.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin alkeiskurssit I–III sekä jatkokurssit I ja II (noin 195–200 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 195 kanji-merkkiä, Genki II kappaleeseen 15 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • - on kehittänyt suullista ja kirjallista viestintätaitoaan
  • - on harjaantunut toimimaan kommunikaatiotilanteissa vuorovaikutteisesti ja kulttuurierot huomioiden
  • - hallitsee muun muassa palvelusten antamiseen ja saamiseen liittyviä ilmaisuja, kunnioittavan pyynnön, kuullun ymmärtämisen välittämisen ja katumuksen ilmaisemisen
  • - osaa noin 240 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia kuten konditionaali (-tara ja -to) sekä transitiivi- ja intransitiiviverbejä. Laajennetaan myös ilmaisua ja sanastoa (mm. yliopisto-opiskelijan elämä).

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 3 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 81 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki II, 3. painos. ISBN: 978-4789017329

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä tunnilla.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Syksyllä voit jatkaa japanin kielen opiskelua kurssilla Japanin kielen syventävä kurssi I. Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan alkukesästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.2.2022 - 3.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

11.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

1.2.2022

Kurssimaksu

130€