KieletEspanja

Espanjan kielen alkeiskurssi II

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 20.1.–5.5. torstaisin klo 17.00–20.15

Ei opetusta 3.3.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä mielellään kamera.

Kohderyhmä

Espanjan kielen alkeiskurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet espanjan kielen alkeiskurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (esim. peruskoulussa opiskellut alkeet tai 1-2 lukiokurssia, suullinen ja kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.2). Opiskelija selviytyy auttavasti rutiininomaisista asiointitilanteista sekä osaa kertoa yksinkertaisin lausein preesensissä itsestään, perheestään ja työstään/opiskelustaan. 

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
- ymmärtää ja osaa tuottaa (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaista, tuttuihin asioihin liittyvää yleiskieltä, myös menneeseen ja tulevaan viitaten
- osaa kertoa päivärutiineistaan ja terveydestään, keskustella kuulumisista sekä sopia ajankohdista ja tekemisistä
- osaa kuvailla ja vertailla
- pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti yksinkertaisissa tilanteissa (työ, opiskelu, matkailu)
- osaa toimia kulttuurieroja huomioon ottaen
- osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa (taitotasolleen mukautetuista tarinoista ja keskusteluista) sekä esittää sitä koskevia kysymyksiä.

Sisältö

Kurssilla tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja suullista ilmaisua. Tunneilla keskitytään suullista kielitaitoa ja puhevalmiutta tukeviin harjoituksiin. Kurssin oppimismenetelminä käytetään etenkin ryhmä- ja parityöskentelyä, keskustelu- ja kuunteluharjoituksia sekä kirjallisia harjoituksia. Kirjallisia harjoituksia tehdään lähinnä lähiopetustuntien ulkopuolella.

Aihepiireinä ovat muun muassa hyvinvointi, arjen rutiinit ja juhlat, asuminen, matkailu, sää ja luonto sekä nykypäivän ja menneisyyden vertaileminen. Opintojaksolla jatketaan tutustumista espanjalaiseen ja latinalaisamerikkalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) ohjattua opiskelua verkossa sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2 (978-952-63-3556-8) ja opettajan jakama materiaali

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Espanjan kielen alkeiskurssi II vastaa tasoltaan Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssia Espanja 2. 

Alkeiskurssi II:n jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Espanja 3 (kesällä 2022) tai Espanjan kielen jatkokurssi I (syyslukukaudella 2022).

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.1.2022 - 5.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

18.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

19.1.2022

Kurssimaksu

145€