KieletKorea

Korean alkeiskurssi 2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

2

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

24.1.–9.5.2022 maanantaisin klo 16.30–18.00

Ei opetusta 28.2. ja 18.4.

HUOM! Koronatilanteen vuoksi kurssi alkaa verkossa. Käytämme tapaamisessa Zoom-alustaa. Saat tarkempia tietoja sähköpostitse ennen 1. tapaamiskertaa.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Jakso pyritään järjestämään lähiopetuksena.

Edeltävät opinnot

Lähtötaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Korean alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1

Korean alkeiskurssi 2 suoritettuaan opiskelija osaa

  • - keskustella kellonajoista ja päivistä
    - keskustella suunnitelmista
    - kysyä ja neuvoa tietä
    - keskustella sijainneista.

Sisältö

Kurssin aiheita ovat mm. juhlapäivät, suunnitelmista keskusteleminen, matkustus sekä tien neuvominen ja kysyminen. Kurssilla opitaan n. 150 uutta sanaa. Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista. Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan lähiopiskeluna.  Kurssi sisältää 28 tuntia lähiopetusta ja vähintään 26 tuntia itsenäistä työskentelyä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista. 

Arvostelu: hyväksytty – hylätty.

Arviointi perustuu kurssin loppukokeeseen, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson normaalihinta on 125 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 105 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse kurssikirjeen mukana 1-2 viikkoa ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Korean jatkokurssi 1. Kurssi on suunnitteilla syksylle.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maija Marjala

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

24.1.2022 - 9.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

11.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

21.1.2022

Kurssimaksu

125€