KieletRanska

Ranskan kielen jatkokurssi IV

Laajuus

4 op

Ajankohta

Verkkokurssi 19.1.–20.4.2022 keskiviikkoisin klo 16.30–19.45

Ei opetusta 2.3.

Opetuksessa käytetään Moodle- ja  Zoom-alustoja. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ranskan kielen alkeiskurssit I–II sekä jatkokurssit I–III tai muuten hankkineet vastaavat taidot (n. 262-292 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A2–B1.

Tavoitteet

Taitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • - osaa kertoa tavoista ja tottumuksista
  • - on tutustunut ranskan kielen asemaan Euroopassa ja maailmalla
  • - osaa kertoa tiiviisti mielenkiintoisia asioita ranskalaisesta ja suomalaisesta elämästä ja kulttuurista
  • - osaa esitellä ranskalaisia elokuvanäyttelijöitä ja sarjakuvia sekä keskustella niistä
  • - osaa adjektiivien superlatiivin ja adverbien vertailumuodot
  • - on tutustunut subjunktiivin käyttöön (indikatiivi vs. subjunktiivi, epäsäännölliset subjunktiivimuodot, subjunktiivin käyttö että-lauseessa)
  • - osaa kahden pronominin yhdistelmät
  • - osaa gerundin
  • - osaa relatiivipronomineja (lequel, duquel, auxquelles, …)

 • Sisältö

 • Ranskan kielen jatkokurssin IV suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin. Lisäksi tarkastellaan oppijan kannalta tärkeimpiä puhe- ja kirjakielen välisiä eroja. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia käännös- ja rakenneharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Tutustutaan kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 52 oppituntia (45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin suorittamisen edellytyksenä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjoitelmat ja suullinen esitelmä.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %: iin opetustunneista.

Arviointiasteikko: 1–5

Oppimateriaali

C'est Parfait! 3, kappaleet 5–8 (ISBN: 978-951-1-33882-6)

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Katso myös

Parler et débattre, le français à l’oral – ranskan puhekurssi soveltuu Ranskan jatkokurssin IV rinnalla käytäväksi.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

19.1.2022 - 20.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

14.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.1.2022

Kurssimaksu

140€