KieletRanska

Ranskan kielen jatkokurssi II

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi 13.1.–5.5.2022 torstaisin klo 16.30–19.45
Ei opetusta 3.3. ja 14.4.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistuja tarvitsee hyvän nettiyhteyden, mikrofonin sekä (mielellään) kameran. Tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ranskan kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssin I tai muuten hankkineet vastaavat taidot (n. 180 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A2.

Tavoitteet

Taitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin käytyään opiskelija

  • - osaa keskustella lyhyin perusrakenteisin ilmaisuin omasta perheestään ja jokapäiväisestä elämästään nykyhetkessä ja menneisyydessä
  • - osaa vertailla asioita ja tapahtumia
  • - osaa kysyä ja tiedustella asioita
  • - osaa neuvoa muita
  • - osaa kertoa harrastuksistaan, mieltymyksistään ja tunteistaan
  • - osaa esittää väitteitä ja käydä lyhyitä keskusteluja niiden pohjalta
  • - osaa kuvailla erilaisia ihmisiä eri ammateissa ja harrastuksissa
  • - osaa kertoa tiiviisti mielenkiintoisia asioita ranskalaisesta ja suomalaisesta elämästä ja kulttuurista

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin. Lisäksi tarkastellaan oppijan kannalta tärkeimpiä puhe- ja kirjakielen välisiä eroja. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia käännös- ja rakenneharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Tutustutaan kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 2 (ISBN 978-951-1-31670-1), kappaleet 5–8

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.
Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen koetta tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu. 

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista. 

Arviointi asteikolla 1–5.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Julien Souilliez

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.1.2022 - 5.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

14.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

13.1.2022

Kurssimaksu

145€