Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Seksuaaliterveyden osaaja 10 op

28.1.-13.5.2023

Koulutuspäivät klo 9-15:

28.1. Aloitusseminaari lähiopetuksena

11.2. Etäopetus

18.3. Etäopetus

14.4. Etäopetus

13.5. Päätösseminaari lähiopetuksena

Koulutuksen yleiskuvaus

Seksuaaliterveyden osaaja (10 op) -koulutus on puoli vuotta kestävä koulutusprosessi, jonka aikana syvennyt mm. seksologian keskeisiin käsitteisiin, palvelujärjestelmiin ja lainsäädäntöön. Lisäksi saat käytännönläheisiä työkaluja seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien teemojen puheeksiottamiseen. Koulutuksessa käsitellyt asiat nivoutuvat omaan työhösi kehittämistehtävän kautta. 

Koulutuksessa käsitellään:

- seksologian peruskäsitteet ja termistö

- seksuaaliterveyden palvelujärjestelmä ja keskeinen lainsäädäntö

- seksuaaliterveyteen liittyvät suositukset

- seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien teemojen puheeksiottaminen, puheeksioton välineet ja menetelmät

- seksuaaliterveyden edistäminen

- oman seksuaalisuuden tarkastelu 

- kehittämistehtävä.

Koulutuksen laajuus ja toteutustapa

Koulutus vastaa laajuudeltaan 10 opintopistettä. Koulutuksen kokonaiskesto on 6 kk.

Koulutus toteutetaan siten, että koulutus sisältää 5 seminaaripäivää etäyhteydellä, verkkoluentoja itsenäisesti katsoen, välitehtäviä, pienryhmätyöskentelyä sekä lopputyön.

Osa-alueet ja laajuudet:

Seminaarit  ja verkkoluennot (3 op):

5 seminaaripäivää, etänä

verkkoluentojen katsominen itsenäisesti 

Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (3 op)

Pienryhmätyöskentely (1 op)

Lopputyö: suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (3 op)


Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveys- kasvatus- opetus ja ohjausalan ammattilaiset. Muut aiheesta kiinnostuneet.


Osallistumismaksu

1400 €. 

Osallistumismaksu on yhteensä 1400 €. Ilmoittautuessa maksetaan 200 € verkkomaksuna (tai tilataan lasku työnantajalle). Osallistumismaksun laskutuksen voi valita yhdessä tai kahdessa erässä. Laskutus tapahtuu koulutuksen käynnistyttyä.

Tutustu perumisehtoihin tästä.

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi osaat

- käyttää seksologiantermistöä näyttöön perustuen.

- keskeisen palvelujärjestelmän ja lainsäädännön ja suositukset seksologiaan liittyen.

- tunnistaa, kohdata ja ottaa puheeksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, asioita, haasteita ja tilanteita eri-ikäisten ihmisten kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä.

- toimia seksuaaliterveyttä edistäen

- ohjata henkilön seksuaaliterveyttä tukeviin palveluihin

- pohtia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä suhteessa itseensä ja henkilökohtaiseen tilanteeseensa.

- soveltaa oppimaansa ja tehdä kehittämistoimenpiteitä seksuaaliterveyttä edistäen.

Arviointi

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/

Hyväksytty / hylätty. 

Arviointikriteerit: Koulutuksen hyväksytysti suorittanut osoittaa koulutuksen aikana kirjallisesti ja keskusteluihin osallistumalla hallitsevansa kuvauksessa luetellut osaamistavoitteet  


Kouluttajat

TtM, opettaja Tanja Simola, väitöskirjatutkija

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Työnohjaaja (STOry)

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö


TtT, Tanja Koivula

psykoterapeutti 

seksuaalineuvoja 

Työnohjaaja (STOry)

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja

Opettaja

TtM Tanja Simola ja TtT Tanja Koivula

Opintopisteet

10

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

28.1.2023 - 13.5.2023

Ilmoittautuminen alkaa

2.6.2022

Ilmoittautuminen päättyy

30.12.2022

Kurssimaksu

1400€

Ilmoittaudu