KieletEspanja

Espanjan kielen syventävä kurssi I

Laajuus

2 op

Ajankohta

Verkkokurssi 25.1.-5.4.2022 tiistaisin klo 17.00–19.30

Ei opetusta 1.3.

Käytämme Zoom- ja Moodle-alustoja. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Oletko jo opiskellut espanjaa muutaman vuoden? Haluatko kehittää espanjan kielen keskustelutaitojasi, laajentaa sanavarastoasi sekä kerrata ja oppia uusia kielioppiasioita?  

Espanjan kielen syventävä kurssi I on tarkoitettu espanjaa jo useamman vuoden opiskelleille, jotka haluavat ylläpitää ja syventää kielitaitoaan. Osaat jo perusasiat: olet opiskellut Ventana 4 -kirjan tai sinulla on vastaavat taidot. Kurssin lähtötaso on B1.

Tavoitteet

Taitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • - keskustella turismista ja matkailusta espanjan kielellä
    - ilmaista asioiden ja ilmiöiden syitä ja tuoda esiin omaa näkökulmaansa
    - ratkaista ongelmia esimerkiksi asiakaspalvelutilanteissa
  • - kuvailla ilmiöitä
    - keskustella kansallisuuksiin liittyvistä stereotyypeistä

Sisältö

Kurssilla kerrataan aiemmin opittua ja syvennetään kielitaitoa. Teemme paljon suullisia harjoituksia pareittain ja pienryhmissä. Kurssin teemoja ovat muun muassa turismi ja matkustaminen, historia ja kulttuuri sekä kansallisuudet ja stereotypiat. Kieliopista käsitellään subjunktiivia, verbejä ja pronomineja.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 30 oppituntia (à 45 min.) opetusta ja itsenäistä työskentelyä n. 75 tuntia. 2 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 54 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja sovittujen harjoitustöiden tekeminen. Kurssilla on jatkuva arviointi.

Asteikko: hyväksytty–hylätty

Oppimateriaali

Intke Hernández, Kontturi, Kuokkanen-Kekki ja Palmujoki. ¡Avanzamos!, Finn Lectura.
ISBN: 978-951-1-35303-4

Kurssilla käsitellään kirjan kappaleita 1–4.

Kurssilla voidaan käyttää myös kouluttajan omia materiaaleja.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua Espanjan kielen syventävällä kurssilla II. Kurssi on suunnitteilla vuodelle 2022.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Javier Garrocho Burgos

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

25.1.2022 - 5.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

22.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

16.1.2022

Kurssimaksu

115€