Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2023–2024 (35 op)

Ennakkotietoa, tarkempia tietoja päivitetään kevään 2022 aikana


Koulutus järjestetään yhteistyössä  Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n koulutuspolun osa 2. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että osa 1 (15 op) on suoritettu.   

Kirjallisuusterapia on kasvun ja hoitamisen työväline, jota käytetään muun muassa mielenterveyspalveluiden piirissä, vanhustenhuollossa, vankiloissa, päihdeongelmaisten keskuudessa, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa, aikuisoppilaitoksissa, työnohjauksessa sekä kirjastoissa. 


Hinta ja hakuohjeet

Koulutuksen hinta tulee olemaan 3500-4500 €. Hinta tarkentuu kevään 2022 aikana.

Koulutukseen on haku syksyllä 2022. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun.


Aikataulu

Lähiopetusjaksot toteutetaan Tampereen kesäyliopistossa perjantaisin klo 10.00–17.00 ja lauantaisin klo 9.00–16.00. Jaksoihin sisältyy opetusta sekä työnohjaus-  ja kirjallisuusterapiaryhmätoimintaa.

Alustavat lähiopetusjaksot

1.    21.–22.4.2023
2.    19.–20.5.
3.    16.–17.6.

4.    22.–23.9.2023
5.    20.–21.10.
6.    24.–25.11.

7.    19.–20.1.2024
8.    22.–23.3.
9.    24.–25.5.
10.    14.–15.6.


Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus-, kasvatus-, kirjasto- ja kulttuurialalla sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville.

Tavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää osallistujat kirjallisuusterapian taustateorioihin, perusteisiin ja menetelmiin sekä tarjota valmiuksia käyttää niitä kirjallisuusterapeuttisessa ohjaustyössä ja/tai omalla ammattialueella.

Koulutus on yliopistollista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja. (Nimike ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.)

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua kirjallisuusterapeuttikoulutukseen, joka on koulutuspolun osa 3.


Toteutus ja työskentely

Koulutus sisältää luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia lähiopetuspäivien teemoihin liittyen. Koulutus sisältää myös etätyöskentelyä: pohtivan referaatin ja kaunokirjallisuustehtävän sekä kirjallisen lopputyön (5 op), jossa tutkitaan jotakin kirjallisuusterapian osa-aluetta teosten, artikkelien ja muun aineiston pohjalta.

Opiskelijat ohjaavat koulutuksen aikana ryhmiä tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä soveltaen ja laativat työskentelyyn liittyen suunnitelmat ja raportit. Ohjauksen tueksi opiskelijat saavat työnohjausta.

Opiskelijat jaetaan kirjallisuusterapiaryhmiin, joissa he saavat kokemuksen kirjallisuusterapian menetelmistä käytännössä. Lisäksi opiskelijat pitävät yhteyttä Moodle-verkkoympäristössä.

Kouluttajat:


Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet eri alojen asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus kirjallisuuden ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin.

Päivi Kosonen, FT, kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti, ratkaisukeskeinen terapeutti (yet), koulutuksen johtaja

Jaana Huldén, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti
Juhani Ihanus, FT, kulttuuripsykologian dosentti, kirjallisuusterapiakouluttaja, koulutuksen tieteellinen johtaja
Karoliina Maanmieli, FT, lähihoitaja, kirjallisuusterapiaohjaaja
Silja Mäki, FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti, erityisopettaja, koulutuksen varajohtaja
Kirsi Virkkunen, FM, työnohjaaja, kirjallisuusterapeutti, taideterapeutti,
Lisäksi muita kouluttajia.Lisätiedot

rehtori Anu Urhemaa, puh 040 7065606, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi

Opettaja

Päivi Kosonen

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.4.2023 - 15.6.2024

Ilmoittautuminen alkaa

1.9.2022

Ilmoittautuminen päättyy

31.1.2023

Kurssimaksu

3700€