KieletSuomi

Suomen kielen syventävä kurssi 2

Laajuus

4 op

Aika

Verkkokurssi 20.1.–28.4.2022 torstaisin klo 17.00–20.15

Ei opetusta 3.3. ja 14.4.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja  tarvitsee tietokoneen, jossa on nettiyhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera.

Moodle-tunnukset sekä tarkempia tietoja Zoomin käytöstä saat sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet kurssille Suomen kielen syventävä kurssi 1, tai joilla on vastaavat tiedot. 

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla kurssin lähtötaso on B2.1.

Olet  aikaisemmin opiskellut kirjat Suomen mestari 1-3 ja Suomen mestari 4  -kirjasta kappaleet 1-4, tai sinulla on vastaavat tiedot. Kurssi sopii  esimerkiksi suomen kielen YKI-testiin (tasot 4–5) valmistautuville.

Ymmärrät  jo melko hyvin erilaisia tekstityyppejä kuten lyhyitä uutistekstejä tai henkilökohtaisia viestejä. Pystyt helposti keskustelemaan suomeksi sinulle tutuista ja vähän vieraammistakin aiheista ja osaat jo vähän väitellä. Pystyt esittämään mielipiteesi erilaisista asioista ja osaat kirjoittaa melko laajoja tekstejä erilaisista aiheista. Osaat kuvailla tapahtumia käyttämällä partisiippirakenteita (-va, -tava,- nut/-nyt, -ma) ja olet tutustunut possessiivisuffiksien käyttöön eri sijamuotojen kanssa.

Katso Suomen kielen kurssien suoritusjärjestys Opiskelijan oppaastamme!

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso B2.2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitoasoasteikolla)

Sisältö

Suomen kielen syventävällä kurssilla 2 keskitytään erityisesti tekstien ymmärtämiseen ja tuottamiseen sekä  keskustellaan yleismaailmallisista asioista sekä opiskelijoiden  mielenkiinnon kohteista nousevista teemoista. 

Kielen rakenteiden osaamista syvennetään perehtymällä laajemmin mm. lauseenvastikkeisiin (-vaan, -neen) ja että-lauseenvastikkeen käyttöön. Tutustumme myös kun- (-essa, -tua) ja jotta-lauseenvastikkeisiin.  Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia sanojen johtamisesta. Tutustumme  myös harvinaisiin suomen kielen sijamuotoihin. Kielioppiharjoitusten  avulla kehitetään mm. parempaa sanomalehti- ja muiden asiatekstien  ymmärtämistä.

Yhteiskunnallisen ja abstraktin sanaston ja  yleismaailmallisten teemojen hallintaa laajennetaan edelleen.  Käsiteltäviä teemoja ovat mm. arkkitehtuuri ja muotoilu, esitteet ja  tietotekstit, onnettomuudet ja luonnonkatastrofit, maantieto, luonto,  elinkeinot ja talous. LIsäksi harjoitellaan opiskelijoiden omista  mielenkiinnon kohteista ja itse valitsemista teemoista keskustelemista  ja kirjoittamista.

Kurssin jälkeen osaat paremmin lukea mm.  pitempiä sanomalehtitekstejä ja voit innostua lukemaan esimerkiksi  selkokielisiä kirjoja suomeksi. Osaat keskustella sujuvammin ja  perustella mielipiteesi monipuolisemmin. Osaat kirjoittaa laajemmin  sinua kiinnostavista aiheista erilaisia tekstejä. Kykysi johtaa sanoja  (esim. maalata, maalari, maalattu, maalaava, maalannut jne.) kehittyy.

Kurssikirja Suomen mestari 4 muodostaa kurssin rungon. Kirjaa opiskellaan kappaleesta 5 eteenpäin. Kurssilla käytetään myös muuta opettajan tuomaa ja myös opiskelijoiden valitsemaa materiaalia. Kurssin sisältöä harjoitellaan erilaisten  tehtävien, tekstien, harjoitusten ja pelien avulla.

Opiskelijan  aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia: asioiden omaksuminen vaatii aktiivista osallistumista, kotitehtävien tekemistä ja uuden sanaston opiskelua. Kurssin opetuskieli on suomi, ja englantia käytetään apukielenä vain tarpeen mukaan.

Kurssin aluksi kertaamme tarvittaessa edeltävän  tason kielioppiasioita. Kertaamme tarpeen mukaan esim. verbin  passiivimuotoja ja partisiippimuotoja, possessiivisuffiksien käyttöä,  genetiivin ja partitiivin monikoiden muodostusta, i-monikoita sekä objektin sijavalintaa.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 52 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 4 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 108 tuntia (opetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). 

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät ja loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin lähiopetustunneista.

Oppimateriaali

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Taija Udd: Suomen mestari 4, kappaleesta 5 alkaen.

Kirja ei sisälly kurssin hintaan. Kirjan voi hankkia paikallisista kirjakaupoista, tilata verkosta tai lainata kirjastosta.

Huom! Kirja tarvitaan jo 1. tunnilla!

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Tiina Autio

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.1.2022 - 28.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

29.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy

18.1.2022

Kurssimaksu

105€