Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe

20.-21.10. ja 15.-16.12.2022, 

työskentelyajat to klo 10.00–16.30, pe 9.00.–14.30 (yhteensä 26 tuntia)

Tavoite

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta suvun, perheen ja parisuhteen kontekstissa. Koulutuksessa tehdään hengitysharjoituksia ja muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että parin ja pienryhmän kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että suhteita kahden-, kolmen- ja neljänvälisissä (perheen) ihmissuhteissa.

Koulutuksessa pohditaan, miten parisuhteen ja perheen hengittämistä voidaan edistää osana terapiatyöskentelyä. Tavoitteena on tasapainoisen mielensisäisen ja kehollisen hengittämisen edistäminen parisuhteessa, perheessä ja suvussa.

Sisältö

Koulutus sisältää ennakkotehtäviä, ennakkoluettavaa, teoriaa ja käytäntöä. Työskentelyn perustana ovat osallistujien omat suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset. Työvälineinä käytetään kehollisia ja mielikuvallisia sekä pari-/perheterapeuttisia harjoitteita uusin kehollisin ja hengittävin höystöin.

1. päivän teema: sukuni

2. päivän teema: lapsuudenperheeni

3. päivän teema: parisuhdekokemukseni

4. päivän teema: suku-, perhe- ja parisuhdekokemukset vastaanotolla

Kohderyhmä

Pari- ja perheterapeutit, muut pariskuntien ja perheiden kanssa työskentelevät, yksilöterapeutit sekä teemasta muutoin kiinnostuneet ihmissuhdetyön ja hoitoalan ammattihenkilöt. Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille sekä muille, joilla on kiinnostusta kehollista työskentelyä kohtaan. Aihepiireistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta.

Osallistumisen edellytys

Koulutuspäivät muodostavat intensiivisen kokemuksellisen kokonaisuuden ja osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin päiviin ja kellonaikoihin. Poissa oleminen tai kesken koulutuksesta poistuminen häiritsee koko ryhmän työskentelyä eikä siksi ole suositeltavaa. Myöskään väliin jääviin iltoihin ei koulutuksen intensiivisyyden vuoksi kannata sopia paljon menoja.

Ennakkoluettavaa: Rauni Nissinen, Integratiiviisen paripsykoterapian pitkä tutkimusjakso

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Osallistumismaksu

740 €. Koulutus maksetaan siten, että ilmoittautuessa maksetaan / laskutetaan ennakkomaksu 240 €. Loppumaksu 500 € laskutetaan koulutuksen käynnistyttyä.

Opettaja

Minna Martin ja Rauni Toffer

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

20.10.2022 - 16.12.2022

Ilmoittautuminen alkaa

14.12.2021

Ilmoittautuminen päättyy

2.10.2022

Kurssimaksu

740€

Ilmoittaudu