Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

OHTO+: AR - Lisätty todellisuus ohjauksessa

Tämä kurssi on päättynyt

Perjantaina 22.4.2022 klo 8.30-9.45 / Zoom-alustalla (linkki lähetetään osallistujille sähköpostitse)

Digitalisaatiokehitys ja erilaiset kansalliset strategiat edellyttävät oppilaitosten ja ohjausalan henkilöstöltä nykyistä vahvempaa erilaisten alustojen ja digitaalisten työvälineiden asiakaslähtöistä käyttöä ja osaamista.

OHTO+ -hankkeen 16. webinaarissa aiheena on Lisätty todellisuus ohjauksessa. Lisätyn todellisuuden (Augmented Reality) teknologialla voidaan tuottaa virtuaalista sisältöä reaalimaailman kontekstiin. Lisätty todellisuus on paikkatietoista, joten se mahdollistaa oppimisen perinteisen luokkahuoneympäristön ulkopuolella. Siihen voidaan tuottaa tietoa virallisista tai vertaislähteistä, esimerkiksi ohjeistuksia tilassa navigointia varten tai realistisia 3D-objekteja esimerkiksi pelillisiin sovelluksiin. Miten lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää ohjaustyössä? Teemaan meidät perehdyttää OHTO+ tiimimme oma teknologiavirtuoosi, lehtori Mikko Turunen TAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Huom 1: Ilmoittautumisen yhteydessä kysymme teiltä poikkeuksellisesti henkilötunnuksen. Koska OHTO+ on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, tulee meidän EU-lainsäädännön mukaisesti kerätä hankkeen osallistujista henkilötason tietoja. Keräämme ilmoittautumistietonne Hellewi-kurssihallintajärjestelmämme kautta, joka käyttää salattua yhteyttä. Osallistujatiedot kirjataan ESR Henkilöjärjestelmään ja kaikki järjestelmään kirjattavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Huom 2: Opiskelijoita koskevat tiedot kerätään kursseista tiedottamista, kurssimaksujen laskuttamista, kurssisuoritusten rekisteröintiä sekä lakisääteistä tilastointia varten. Kotikunnan osalta keräämme eriteltynä ainoastaan oman toiminta-alueemme eli Pirkanmaan kuntien osallistujat. Pirkanmaan ulkopuolella asuvat osallistujat merkitsevät tähän kohtaan Muu Suomi.


Lisätiedot:

Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 4433 878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

22.4.2022 - 22.4.2022

Ilmoittautuminen alkaa

27.12.2021

Ilmoittautuminen päättyy

21.4.2022

Kurssimaksu

0€