Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

OHTO+: Kestävä kehitys ohjauksessa

Tämä kurssi on päättynyt

Perjantaina 13.5.2022 klo 8.30-9.45 / Zoom-alustalla (linkki lähetetään osallistujille sähköpostitse)

Digitalisaatiokehitys ja erilaiset kansalliset strategiat edellyttävät oppilaitosten ja ohjausalan henkilöstöltä nykyistä vahvempaa erilaisten alustojen ja digitaalisten työvälineiden asiakaslähtöistä käyttöä ja osaamista.

OHTO+ -hankkeen 17. webinaarissa aiheena on kestävä kehitys ohjauksessa.

Huom 1: Ilmoittautumisen yhteydessä kysymme teiltä poikkeuksellisesti henkilötunnuksen. Koska OHTO+ on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, tulee meidän EU-lainsäädännön mukaisesti kerätä hankkeen osallistujista henkilötason tietoja. Keräämme ilmoittautumistietonne Hellewi-kurssihallintajärjestelmämme kautta, joka käyttää salattua yhteyttä. Osallistujatiedot kirjataan ESR Henkilöjärjestelmään ja kaikki järjestelmään kirjattavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Huom 2: Opiskelijoita koskevat tiedot kerätään kursseista tiedottamista, kurssimaksujen laskuttamista, kurssisuoritusten rekisteröintiä sekä lakisääteistä tilastointia varten. Kotikunnan osalta keräämme eriteltynä ainoastaan oman toiminta-alueemme eli Pirkanmaan kuntien osallistujat. Pirkanmaan ulkopuolella asuvat osallistujat merkitsevät tähän kohtaan Muu Suomi.


Lisätiedot:

Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 4433 878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

13.5.2022 - 13.5.2022

Ilmoittautuminen alkaa

27.12.2021

Ilmoittautuminen päättyy

12.5.2022

Kurssimaksu

0€